หอยมือเสือ **สามารถ+วีระยุทธ**

เป็นไปได้นะ

 ชื่อไทย
             หอยมือเสือ
ชื่อสามัญ
             SCALY GIANT CLAM
ชื่อวิทยาศาสตร์  
             Tridacna squamosa Lamarck
หอยมือเสือ    
          ลักษณะทั่วไป เป็นหอยกาบชนิดหนึ่ง เปลือกหอยมีสีขาวปนดำ
ส่วนเนื้อซึ่งซ่อนอยู่ระหว่างเปลือกเป็นสีขาว    เหลือง ม่วง แดงปนดำ
 ชอบอาศัยอยู่ตามเกาะต่าง ๆ พื้นท้องทะเล กินปลาและสัตว์น้ำขนาด
เล็กเป็นอาหาร   

ถิ่นอาศัย
ชอบอาศัยอยู่ตามข้างเกาะ กองหินกลางทะเล โดยทั่วไปและตามบริเวณพื้นท้องทะเล
อาหาร
ปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็ก
ขนาด
ใหญ่ที่สุดของเปลือกมีความยาวกว่า 1 เมตร หนักเป็นจำนวนร้อย ๆ กิโลกรัม แต่โดยปกติแล้วยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร
ประโยชน์
เนื้อใช้ปรุงอาหาร เปลือกนำมาทำเครื่องประดับ

โดย***สามารถ+วีระยุทธ***

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักสัตว์ไร้กระดูกความเห็น (0)