มารู้จักกับอริสโตเติลกัน****สามารถ****

เก่งจริงๆขอโน้มเกล้าเคารพ

อาริสโตเติล ( Aristotle)
เกิดวันที่ 384 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองสการิตา แคว้นมาซีโดเนีย ประเทศกรีซ
เสียชีวิต 322 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองคาลซิส ประเทศกรีซ

อริสโตเติล
เป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยก่อนคริสต์กาลก็ว่าได้ เขาเกิดมาในตระกูลขุนนางฐานะร่ำรวย บิดขาชื่อ นิโคมาดัส (Nicomacus) เป็นแพทย์ประจำราชสำนักของพระเจ้าอามินตัสที่ 2 ซึ่งเขาได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ มาจากพ่อ หลังจากนั้นได้เข้าโรงเรียนสำนักอะคาเดมี (Academy) ที่กรุงเอเธนซ์ ของเพลโตนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ เขาเป็นคนฉลาดรอบรู้ รักการอ่านหนังสือ ทำให้เป็นที่ โปรดปราณของเพลโต หลังเรียนจบเขาก็ช่วงงานของเพลโต จนเพลโตเสียชีวิต จึงเดินทางกลับบ้านจนเขาได้เข้าไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือแก่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์โอรสของพระเจ้าฟิลิป เพราะเขาเป็นคนมีความรู้มากมายหลายสาขาเช่น วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ชิววิทยา ตรรกศาสตร์ และจริยธรรม หลังจากพระจ้าฟิลิปสิ้นพระชนม์ เขาได้ลาออกมาเปิดโรงเรียนชื่อ Peripatetic school ซึ่งเป็นโรงเรียนทีมีชื่อเสียงภายใต้การสนับสนุนของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์
        เขาเป็นนักคิดนักเขียน นักเดินทางมีผลงานการเขียนมากกว่า 1,000 เล่ม มีการจำแนกหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการใช้ และหนังสือของเขา ถือว่าเป็นสารานุกรมเล่มแรกก็ว่าได้ มีเนื้อหาทฤษฎีอยู่มากมาย แม้ทฤษฎีจะผิดพลาดอยู่บ้าง เช่น โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและสารต่างๆ ในโลกประกอบไปด้วย ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และวัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่าจะตกถึงพื้นก่อนวัตถุที่มีน้ำหนักเบากว่า ทฤษฎีนี้ ไม่ถูกต้องภายหลัง กาลิเลโอนามาทดสอบดู ส่วนทฤษฎีที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับคือการจำแนกสัตว์ออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ

       1. สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมักจะมีเลือดสีแดง เช่น คน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
       2. สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีเลือดเป็นสีอื่น เช่น กุ้ง ปู ปลาดาว แมลง หอย
ภายหลังจากที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ถูกลอบปลงพระชนม์ทำให้อริสโนเติลหนีภัยทางการเมืองออกจากรุงเอเธนส์ไปอยู่เมืองคาลซิลจนกระทั่งเสียชีวิต

ผลงานการค้นพบ
  • ทฤษฎีเกี่ยวกับสัตว์ โดยเขาแบ่งสัตว์ออกเป็น 2 ชนิดคือ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง กับ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
  • ทฤษฎีสลับกันของพื้นดินและแผ่นน้ำ

โดย.........สามารถ.........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักสัตว์ไร้กระดูกความเห็น (0)