"เก็บตก : ภาพบรรยากาศห้องเรียนสำหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2549"ความเห็น (1)

เป็นการอธิบายด้วยภาพ น่าจะมีคำบรรยายเล็กๆ