แก้ปัญหาศัตรูพืชระบาด 5 ชนิด

แก้ปัญหาศัตรูพืชระบาด 5 ชนิด

การระบาดของศัตรูพืชหลายชนิด อาทิ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าว เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โรคใบขาวอ้อย โรคเหี่ยวของสับปะรด และศัตรูมะพร้าว 4 ชนิดคือ หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม ด้วงแรด และหนอนพาราซ่า เป็นต้น

ทำลายพืชเศรษฐกิจของประเทศมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่าปีละ 10,000 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรฯจัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาดในพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง มะพร้าว อ้อย และสับปะรด

(สรุปจากhttp://www.naewna.com/news.asp?ID=253804วันที่ 18/3/2011) (18มี.ค.54)

...

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)