การสร้างการรับรู้และทัศนคติต่อข้าวหอมมะลิอินทรีย์

  ติดต่อ

  ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  

          เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2549  รศ.ดร. วรนุช  ศรีเจษฎารักข์  และคณะ  ได้ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิดเห็น  ความต้องการ และปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นหลังจากปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์    ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสะอาด และบ้านโนนอุดม  อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  รวมทั้งสิ้น  30  คน  กลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี   กลุ่มเกษตรกรยังร่วมกัน 

          ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ทราบถึงแรงจูงใจของกลุ่มเกษตรกรในการทำนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ว่าเพื่อต้องการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ปลอดจากสารเคมี  และต้องการที่จะรักษาสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์  ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เหมือนกับสมัยก่อน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการบริการวิชาการแบบสหสาขา

หมายเลขบันทึก: 43104, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:29:39+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ต่าย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)