1.    พิมพ์ที่ www.google.co.th

  2.    พิมพ์ว่า Smiley Central

Google

<div align="center"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8; padding: 3pt">เว็บ    รูปภาพ    กลุ่มข่าว    สารบบเว็บ    </td></tr></tbody></table></div>  <div align="center"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td width="25%" style="width: 25%; background-color: transparent; border: #ece9d8; padding: 0in"> Smiley Central </td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8; padding: 0in">
</td><td width="25%" valign="top" style="width: 25%; background-color: transparent; border: #ece9d8; padding: 0in">  ค้นหาแบบละเอียด
  การตั้งค่า
  เครื่องมือเกี่ยวกับภาษา
</td></tr><tr><td colspan="3" style="background-color: transparent; border: #ece9d8; padding: 0in">ค้นหา: เว็บ หน้าของ ประเทศไทย </td></tr></tbody></table></div><p>    3.    กดค้นหา</p><p></p><p>    4.    เลือก Smiley Central Download อันแรก</p><p>       (เลือกที่นี่ก็ได้ สีแดงจ้า)</p><p></p><p></p>          ผู้สนับสนุนSmiley Central Download
SmileysCentrals.com      Smiley Central's new sound smileys. Download free Smileys & Emoticons <p>   .Smiley Central – 10000 Free smiley emoticons for email and </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td width="544" style="width: 408pt; background-color: transparent; border: #ece9d8; padding: 0in"></td></tr></tbody></table><p>  </p><p>  5.    เลือก Get Smileys Nows ถ้ามี pop up ป้องกันให้เลือก Yes </p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">

</p><p>    6. ระบบจะ Install ลงเครื่อง กด Finish </p><p align="justify">     7. รูป   Smiely Central    จะขึ้นใต้Adress เลือก   Smiely Central             จะมีหัวข้อให้เลือกว่าอยากได้ภาพอะไร เช่น What's hot,Animals,Communicate,...   เลือกภาพที่ต้อง</p><p align="justify">การโดยการ copy ธรรมดาแล้วเอาไปวางใช้ได้เลยครับ  </p><div id="smileyDIV3"><div style="text-align: center"></div></div><p></p><p></p><p>   หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับสมาชิก gotoknow ทุกท่านนะครับผลเป็นอย่างไร ตอบด้วยครับผม </p><p></p><div id="smileyDIV0"><div style="text-align: center"></div></div><p>ขอบคุณ ท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณที่แนะนำ gotoknow ในวันที่พบกันใน gotoknow วันแรกครับ ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีเสมอมา      

</p>