ตั้งแต่เปิดBlog แล้วก็ไม่มีโอกาสได้เข้ามาในเยี่ยมเยียนแวดวงนี้เพราะภารกิจเร่งด่วนให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร(อกษ.) ปี 2549 ของจังหวัดชุมพร จำนวน 69 ตำบล 1,035 คน ซึ่งได้จัดอบรม 8 อำเภอ 8 รุ่น ระหว่างวันที่ 19 - 28 ก.ค. 2549 มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม 11 หน่วยงาน ทั้งจัดหาเกษตรกรเข้ารับการอบรม และร่วมเป็นวิทยากรนอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรจากทางสาธารณะสุขจังหวัดเข้าร่วมเป็นวิทยากรซึ่งทั้ง 8 รุ่นได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดียิ่ง

       งานนี้ถือเป็นงานนโยบายของ ท่านรมต.ว่าการกระทรวงที่ต้องการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาสาสมัครที่เป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรในพื้นที่เป็นเดียวกับ อสม. ของกระทรวงสาธารณะสุขเพื่อช่วยเหลือในกรณีเกิดโรคระบาดไข้หวัดนก และภัยพิบัตอื่นๆแต่ความต้องการให้เกิดอาสาสมัครเกษตรไม่ได้เริ่มต้นจากการนับหนึ่ง แต่นำอาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรฯที่มีอยู่แล้วเข้ามารับการอบรม จึงน่าจะทำให้งานเดินได้เร็วกว่า แต่ความเป็นจริงแล้ว  ไม่ใช่เพราะการที่หลากหลายหน่วยงานเป็นปัญหาอุปสรรคมากกว่าหน่วยงานเดียว การประสานการจัดตั้งการดำเนินงานอย่างไรให้เกิดเอกภาพ มีรูปแบบ เป็นระบบได้อย่างแท้จริงนับเป็นสิ่งท้าทาย  กระทรวงเกษตรนั้นหมายถึงความร่วมมือ ความสามัคคี สิ่งสำคัญที่จะทำให้งานนี้ประสบผลสำเร็จ คืออาสาสมัครเกษตรที่เข้ามาร่วมดำเนินงาน เขาเข้ามาด้วยความสมัครใจแต่ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในการดำรงชีวิตจำเป็นต้องมีให้แก่อาสาสมัครเหล่านั้น นั้นขึ้นอยู่กับว่าผลตอบแทนที่เขาจะได้รับอย่างน้อยผู้บริหารจะต้องผลักดันให้ได้รับใกล้เคียงหรือเท่ากับ อสม.หรือใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับงานนี้ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้เลยนะขอรับกระผม.