จับภาพ KM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

                 มีเป้าหมายในการพัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้                  โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช  ได้เปิดใจเรียนรู้ KM เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่นักศึกษาจะได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งการเปิดใจเรียนรู้ KM นั้นไม่เพียงแต่ทำเพื่อบุคลากรในองค์กรเท่านั้น แต่ คุณเอื้อ (อ.จิระวิทย์ )คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกร่วมเรียนรู้ด้วย เช่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยศรีโสภณ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนระดับมัธยม ต่างๆ เป็นต้น ที่สนใจและได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการประสานความคิดแห่งการเรียนรู้ เพื่อที่จะพัฒาพฤติกรรมของคนในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน                 นอกจากนี้ยังได้มีการสกัดความรู้จากศิษย์เก่าของคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อนำความรู้ที่เป็นความรู้จากประสบการณ์จริงออกมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ศิษย์ปัจจุบัน                 มีการเข้าไปสนับสนุนให้ชุมชน (ผ่านโครงสร้างที่มีอยู่ เช่นอบต.)เกิดการพัฒนาและต่อยอดความรู้ทั้งระหว่างชุมชน ภายในชุมชนเอง และระหว่าง ชุมชนกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโยราชมงคลศรีวิชัย                 จุดได้เปรียบของ KM ในองค์กรที่นี่ คือ คุณเอื้อซึ่งเป็นคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มนำ KM เข้ามาในองค์กร เป็นผู้ที่ลงไปคลุกวงในด้วยตนเองเพื่อขับเคลื่อน KM ทั้งในองค์กร และในชุมชนอย่างใกล้ชิด                กระบวนการในการขับเคลื่อน KM ในมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนั้น มีเป้าหมายลึกๆ เพื่อที่จะให้หัวหน้าภาควิชาสามารถทำหน้าที่เป็น คุณเอื้อ ให้เกิด COP ในภาควิชาของตนเอง และเป็น คุณอำนวย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในคณะเกษตรศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน                 ทั้งนี้ถึงแม้ว่า KM ในคณะเกษตรศาสตร์ จะมีคณบดีเป็นผู้ริเริ่ม แต่ก็ไม่ได้ใช้อำนาจสั่งการให้ทุกภาควิชาต้องทำ แต่ได้เปิดโอกาสให้ตัดสินใจ เปิดใจรับเองด้วยความยินยอม ไม่บังคับ                 นอกจากนี้ในส่วนของนักศึกษา และ อาจารย์ ก็ได้มีการมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน นำนักศึกษา ปี 4 ที่ทำกิจกรรม และค่อนข้างเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้า เข้ามาแลกเปลี่ยนร่วมกับอาจารย์  ทำให้จูนความเข้าใจซึ่งกันและกัน และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้อาจารย์เข้าใจนักศึกษา เช่นในเรื่องของการให้เกรด F นักศึกษาบางคนสะท้อนว่าบางครั้งไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเขาเรียนไม่เก่ง แต่มันเป็นเพียงเส้นบางๆ กั้นอยู่ระหว่าง F กับ A ทำให้อาจารย์คิดได้และกลับมาคุยกันว่า อาจจะต้องมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่จะทดสอบและให้คะแนนนักศึกษาที่มีเส้นบางๆนี้ไม่ใช่ ให้ F ในทันที เป็นต้น           ซึ่งขณะนี้KMในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำลังเร่มลงมาที่ฝ่ายต่างๆ ในคณะฯแล้ว และอยู่ในขั้นของการพัฒนา "คุณอำนวย" "คุณกิจ"ซึ่งขณะนี้KMในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำลังเร่มลงมาที่ฝ่ายต่างๆ ในคณะฯแล้ว และอยู่ในขั้นของการพัฒนา "คุณอำนวย" "คุณกิจ" นอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าในวิทยาเขตตรัง ซึ่งนำร่องที่ระบบงานสารบัญ ซึ่งได้นำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงของเจ้าหน้าที่ไปแล้ว สำหรับรายละเอียเพิ่มเติมโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ           

จับภาพเมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาสัมพันธ์สคส.

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 43084, เขียน: 07 Aug 2006 @ 11:33 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 17:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

น้ำ
IP: xxx.209.25.242
เขียนเมื่อ 

ขอแก้ไขระหว่าง F กับ D

ไม่ใช่ระหว่าง F กับ A