การรับรองคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออก

ออยเอง
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมั่นใจในการซื้อทุเรียนของชุมพร

                     เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 ท่านพินัย  อนันตพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้การพบปะกับผู้ประกอบการเพื่อมอบคำรับรองการรับซื้อทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออก     วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมั่นใจในการซื้อทุเรียนของชุมพรและเป็นการป้องกันการส่งออกทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพ                                                              

                         

      ได้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็น ดังนี้

  • ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก  ปฏิบัติตามหลัก  GMP  และมีจรรยาบรรณในการประกอบการ
  • จังหวัดจะกวดขันเกษตรกรให้ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม  (GAP)
  • ผู้ประกอบการขอให้ช่วยเหลือเรื่องห้องเย็น และตลาดการส่งออก
  • การตัดทุเรียนของเกษตรกรให้ตัดเมื่อถึงเวลา หากมีทุเรียนอ่อน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการอย่าได้รับซื้อ
  • จากการเปรียบเทียบแป้งในทุเรียนของภาคตะวันออกกับจังหวัดชุมพร  พบว่า  ทุเรียนของชุมพรมีแป้งน้อยกว่าทุเรียนจันทบุรี  ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของจังหวัด                                            

      

 ผวจ. เข้าเยี่ยมชมการคัด บรรจุทุเรียน และดูวิธีการตรวจความสุก-แก่ของทุเรียน ซึ่งการตรวจความสุก แก่ของทุเรียน  ให้ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  จัดเตรียมการตรวจให้รวดเร็วขึ้น                           

      

            การบรรจุทุเรียน 1 กล่อง น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม / 5 ลูก

<div align="right" style="text-align: center"></div><div align="right" style="text-align: center">ทุเรียนทุกลูกจะต้องมีสติกเกอร์เพื่อรับรองคุณภาพและแสดงที่มาของแหล่งส่งออก</div><div align="right" style="text-align: center"></div><p>เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ตรวจความสุกแก่ของทุเรียน  โดยคัดเลือกจากทุเรียนในกลุ่มที่ดูแลไม่ได้คุณภาพ ดูจากรูปทรง โรค สีเนื้อ นำเนื้อทุเรียนมาหั่นฝอย เข้าตู้อบ ประมาณ 5 นาที จำนวน 3 ครั้ง แต่ละครั้งจดบันทึกน้ำหนักแห้ง  ทุเรียนที่กำลังตรวจนี้ มี % น้ำหนักแห้ง 30 ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน คือ ทุเรียนอ่อน ตามมาตรฐานต้องมากกว่า 32 % </p><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายอำเภอหลังสวน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน</div><p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเล่มเล็ก

คำสำคัญ (Tags)#gap

หมายเลขบันทึก: 43077, เขียน: 07 Aug 2006 @ 11:21 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ต้องช่วยกันแบบ "ถึงลูก (ทุเรียน) ถึงคน (ล้ง = ผู้ส่งออก)" แบบนี้แหละครับ กลไกต่าง ๆ จะได้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงเป้าหมาย "หัวปลา" ที่วางไว้ทั้งเรื่อง GAP และ Food Safety