GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บำนาญสมาชิก กบข.

บำนาญสมาชิก กบข.
การคำนวณบำนาญสมาชิก กบข.ให้คำนวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือน สุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ หารด้วยห้าสิบ แต่ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย (พระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539 (มาตรา 63) )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): บำนาญสมาชิกกบข.
หมายเลขบันทึก: 43074
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)