บำนาญสมาชิก กบข.

  ติดต่อ

  บำนาญสมาชิก กบข.  
การคำนวณบำนาญสมาชิก กบข.ให้คำนวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือน สุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ หารด้วยห้าสิบ แต่ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย (พระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539 (มาตรา 63) )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการบุคลากร

หมายเลขบันทึก: 43074, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:33:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บำนาญสมาชิก#กบข.

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)