Go to GoaL

แรงบันดาลใจในการทำงาน

    วันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มสร้าง Blog ของตนเอง หลังจากได้แต่อ่านของผู้เขียนท่านอื่นๆ มานานหลายปี และจดๆจ้องๆ บอกตัวเองว่าจะเขียนๆ อยู่หลายรอบ ตอนแรกคิดว่าช้าสำหรับตนเอง แต่ก็ได้ปลอบใจตนเองโดยพยายามมองในมุมบวกว่า "ไม่มีอะไรที่ช้าสำหรับการเริ่มต้นเสมอเมื่อเราลงมือทำ"  โอ้โห!! เป็นประโยคที่ดูดีมาก ^__^ เพราะมันทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จต่อไป สู้ สู้นะ

    เช้าวันนี้ดิฉันจึงได้บอกตัวเองว่าปีนี้กำลังจะเริ่มเข้าสู่การทำงานในปีที่ ๕ สำหรับตนเองแล้วนะ จะทำอะไรต่อล่ะหลังจากนำเวลาราชการไปเรียนปริญญาโท ๒ ปี และไปอบรมระยะสั้นหลักสูตรครูคลินิกมาอีก ๔ เดือน เริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งวันที่ ๓๑ มกราคม ได้แต่ถามตัวเองว่าจะทำอะไรต่อดีล่ะนอกจากงานสอน จะทำอะไรเพื่อสังคมดี จะทำอะไรเพื่อในหลวงดี ? ไปทำงานวันแล้ววันเล่าจนมาวันหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๖๒ ที่นับถือทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลามเสร็จสิ้น ดิฉันได้มีโอกาสเป็นอาจารย์ประจำฐานเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธในการเ้ข้าค่ายธรรมะโดยมีคณะพระอาจารย์ "กลุ่มรักธรรม" เป็นคณะพระวิทยากร อบรมทั้งสิ้น จำนวน ๔ วัน ๓ คืน เมื่อวันที่ ๒-๕ มีนาคมที่ผ่านมา   ผลของการเข้าค่ายธรรมะในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองมีจิตใจที่บริสุทธิ์ของความเป็นครูอย่างแท้จริง ตื้นตันใจ รู้สึกดีใจที่เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์ที่กำลังจะจบอีก ๑ รุ่น เขาเหล่านี้ได้เข้าค่ายธรรมะ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมายหลายอย่าง ทำให้นักศึกษาได้ชำระจิตใจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพยาบาลที่จะดูแลคนในสังคมเราด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง

      ดิฉันหวังว่าปณิธานอันแน่วแน่ของพวกเขาจะคงอยู่ในจิตใจไม่เลือนหายเมื่อเผชิญกับการทำงานที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะทุกคนเวลาทำงานคงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับสภาพแวดล้อมมากมายที่ส่งผลกระทบต่อสภาพกายและใจ  เฉกเช่นเดียวกับดิฉันที่ทำงานย่อมต้องเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย ทำงานแล้วใจทุกข์ ใจยิ่งแย่ ร่างกายก็แย่ ดิฉันจึงเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่างานที่มีอุปสรรคนั้นจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น เราจะทำให้อุปสรรคนั้นเป็นประสบการณ์ที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ดิฉันก็สบายใจขึ้น เวลาทำงานมีท้อบ้างแต่ไม่เคยถอย เพราะดิฉันมักคอยเติมกำลังใจให้ตนเองเสมอๆ เพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า ดิฉันรู้สึกประทับใจกลอนบทหนึ่งซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นอย่างดีให้ดิฉัน กลอนบทนี้อยู่ในหน้าแรกของหนังสือเรื่อง"บ้านเก่า" ของอ.โชคชัย บัณฑิตค่ะ ดิฉันอ่านแล้วรู้สึกประทับใจกลอนบทนี้เป็นพิเศษจนจำได้ขึ้นใจ และทำให้ดิฉันปรับมุมมองในเรื่องการทำงาน ว่าการทำงานนั้นจะเป็นหนทางแห่งความสำเร็จ กลอนนี้สามารถร้อยเรียงหลักธรรมผ่านอักษรไ้ด้งดงามจริงๆค่ะ ดิฉันขออนุญาตนำมาลง Blog เปิดศักราชหน่อยนะคะอาจารย์โชค

                     ทำงานฉันทรักษ์       ย่อมต้องรักษ์ ฉันทะ ยิ่ง

                 ทะลักความรักจริง         สงบนิ่งยิ่งงดงาม

                     ไม่ย่อ วิริยะ              อักขระพยายาม

                 เกลาแก้แต่ละความ        ตาม ฉันทะ ไม่ละเพียร

                     เอา จิตตะ จดจ่อ       คำอ่อนข้อต่อขีดเขียน

                 เป็นนายได้แนบเนียน     เวียนตรองตริ วิมังสา

                     ไร้แล้วฉันทลักษณ์     รู้แต่รัก อักษรา

                 กรอบคำไม่นำพา           สัมผัสค่า สมาธิ

                                                      โชคชัย  บัณฑิต'

                                             กวีนิพนธ์รางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๔๔

     ขอขอบคุณงานที่มีในตอนนี้ที่เป็นแรงบันดาลใจ เป็นจุดเริ่มอันดีของความสำเร็จที่จะสร้างตน สร้างคน สร้างงาน สร้างสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้แก่สังคมบ้าง ตามรอยพระบรมราชชนกที่ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่าน ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"

ครูเดียร์ ^__^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ของไม่กินรู้เน่า ของไม่เล่ารู้ลืมของ MydeaRความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

คุณครูพยาบาล

ขออนุโมทนาในความตั้งใจดีของครู  การเข้ามาในโลกของ "Blog" ถือว่า

(๑) ไ้ด้โลกทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เปิดมุมมองที่ดีของตัวเอง เพื่อแบ่งปันกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ พ่อๆ และแม่ๆ ทั้งหลาย ซึ่งแต่ละท่านล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยประสบการณ์ที่ดีๆ และพร้อมจะแบ่งปันกับครูเสมอ

(๒) ได้ชีวทัศน์ ได้แบบอย่างและแนวทางในการดำเนินชีวิต ได้เห็น ได้เข้าใจวิถีชีวิตที่แตกต่างของกลุ่มคนในอาชีพต่างๆ สถานภาพที่แตกต่าง วัยที่ต่าง และองค์ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่าง  สิ่งเหล่านี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นแนวทางให้เราได้หยิบมาประกอบเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อก้าวเดินต่อไป

หวังใจว่า พวกเราที่เป็น "ขาประจำ" และ "ขาจร" ทั้งหลายจะได้มีโอกาสอ่านและซึมซับประสบการณ์และองค์ความรู้ดีๆ จากครูที่จะนำมาแบ่งปันพวกเราในอนาคตอันใกล้นี้

 

ด้วยสาราณียธรรม

นมัสการพระคุณเจ้า

ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆ และกำลังใจค่ะ

ครูเดียร์^__^

สวัสดีค่ะ

แวะมาเป็นกำลังใจให้ Blogger มือใหม่ค่ะ

ค่อยๆ เรียนรู้ร่วมกันไปนะคะ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน สอบถามเข้ามาได้นะคะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ 
 • ยินดีมากๆที่มีอาจารย์พยาบาลเข้ามาที่นี่ จะได้ยึดเป็นที่ปรึกษา :-)) 
 • ตอนนี้ ก็ดูแล นศ.พยาบาล ให้ที่อุดรค่ะ 
 • น้องที่ไอซียู ก็มีศิษย์เก่า วพ.กรุงเทพ สองคนค่ะ 
 • ขอบคุณค่ะ 

@ ท่านธรรมหรรษา @ คุณ Mee_pole  @ คุณมะปรางเปรี้ยว @ คุณ mee_pole  ค่ะ  ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันค่ะ

 

เขียนเมื่อ 
 • ตามมาท่านหรรษาและพี่น้องๆมาเชียร์
 • เอาข้อมูลมาฝาก
 • ด้วยครับ
 • อาจารย์มาเขียนเรื่องการสอนบ้างนะครับ
 • จะตามมาอ่าน

HHC

 

กรมอนามัย

http://gotoknow.org/blog/yahoo/278606

http://gotoknow.org/blog/yahoo/279108

 

 

OM แก่งคอย

http://gotoknow.org/blog/yahoo/301390

http://gotoknow.org/blog/yahoo/301686

http://gotoknow.org/blog/yahoo/302409

 

 

HHC

กาญจนบุรี

http://gotoknow.org/blog/yahoo/241364 

http://gotoknow.org/blog/yahoo/241738 

สามชุก

http://gotoknow.org/blog/yahoo/226085

http://gotoknow.org/blog/yahoo/225336

http://gotoknow.org/blog/yahoo/225541

http://gotoknow.org/blog/yahoo/301390

http://gotoknow.org/blog/yahoo/301686

http://gotoknow.org/blog/yahoo/302409

  SHA แก่งคอย

 

http://gotoknow.org/blog/yahoo/301390

http://gotoknow.org/blog/yahoo/301686

http://gotoknow.org/blog/yahoo/302409

ขอบคุณอ.ขจิต ที่มาให้กำลังใจค่ะ และเปิดประเด็นหัวข้อเรื่องการเรียนการสอนมาให้ ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเป็นอีกเรื่องที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังขอเวลารวบรวมข้อมูลสักนิดค่ะ คงจะได้อ่านกันเร็วๆนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาพี่ๆ

 • ผู้เข้ามาใ้ห้กำลังใจแก่ครูพยาบาลอย่างพร้อมเพรียง
 • ป้าแดงได้เข้ามาทักทายศิษย์น้องในสาขาและอาชีพเดียวกัน อบอุ่นแทนครู
 • ดร.ขจิตเป็นแรงบัันดาลใจให้นักเีขียนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากอาจารย์ และหวังว่าครูพยาบาลจะได้เรียนรู้สิ่งดีๆ ต่อไป
 • โยมมะปรางเปรี้ยวถือได้ "เป็นครูเทคนิค" ที่จะช่วยให้พวกเราได้เรียนรู้วิธีการต่างๆ ที่จะนำเสนอบทเรียนที่ส่งคุณค่าใน Gotoknow ต่อไป
 • โลกนี้มี "กัลยาณมิตร" มากมายที่ยินดีและภาคภูมิใจที่หยิบยื่นสิ่งดีๆ แก่เพื่อนมนุษย์ อย่างน้อยครูได้เห็นแล้วว่า เพียงแค่เราเริ่มต้นสิ่งดีๆ มีเพื่อนเข้ามาให้กำลังใจกว่าหนึ่งร้อยคน
 • พวกเรารออ่านงานของครูน่ะ อย่าลืมนำเสนอบทเรียนดีๆ ตามที่อาจารย์ ดร.ขจิตเรียกร้อง

ด้วยสาราณียธรรม

นมัสการพระคุณเจ้า

ขอบคุณพระอาจารย์ที่นำพาเพื่อนใหม่มาให้ได้พบกันค่ะ การที่มีเพื่อนเข้ามาให้กำลังใจทำให้เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจเหลือเกิน ในช่วงเวลาที่ท้อแท้เมื่อเราเห็นกำลังใจจากเพื่อนร่วมทางเปรียบเสมือนยาสมานแผลที่เยียวยาหัวใจยามบอบช้ำ ช่วงเวลา 1สัปดาห์ที่หายไปได้มีเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอเกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นมันจะทำให้เรามีภูมิต้านทานเพิ่มมากขึ้น เราจะเข้มแข็งขึ้น ขอบคุณอีกครั้งค่ะ และจะตอบแทนกำลังใจในการเขียนบันทึกเพิ่มเติมถึงกิจกรรมเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาฝีมือนักเขียนหน้าใหม่ค่ะ

ครูเดียร์^^

เขียนเมื่อ 
 • เป็นกำลังใจให้เขียนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้กันครับ
 • ถ้าเว้นวรรคข้อความจะอ่านง่ายขี้นครับ
 • สวัสดีปีใหม่หลังสงกรานต์ครับ

เรียน คุณสุรเชษฐ์

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีดี และสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยค่ะ

ครูเดียร์^^