เมื่อกล่าวถึงบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) หลายคนอาจจะมีคำถามในใจ เพราะยังไม่เข้าใจที่มาที่ไป บางคนไปทำบัตร Smart Card  มาแล้ว ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะดีกว่าบัตรแบบเดิมอย่างไรบ้าง บันทึกฉบับนี้ก็ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ สำหรับไขข้อข้องใจดังกล่าว พอสังเขป ดังนี้