วิถีพุทธ คือ?

way of life
 สืบเนื่องจากข้อคิดเห็นของนายบอนถามว่า ไม่ทราบว่า ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธหรือเปล่าครับ
  •  วิถีชีวิต(way  of  life)คือ  รูปแบบ  หรือกระสวนแห่งพฤติกรรม  รวมความหมายว่า  วิถีชีวิต  เป็นวิธีการดำรงชีวิตของชนชาติหนึ่ง หมุ่ชนหนึ่ง  แม้กระทั่งคนๆหนึ่ง  ซึ่งอาจจะเรียกให้สั้นลงว่า  วัฒนธรรม
  • วิถีชีวิตของคนในชาติ(Nation  way  of  life)ก็เป็นรูปแบบของคนในชาติ  วิถีชีวิตนี้ย่อมแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลา  ไม่อยู่คงที่เสมอไป  ยกตัวอย่าง  สิงคโปร์  เน้นเรื่องความสะอาดอยู่ในระเบียบวินัย  อเมริกัน  ก่อนนั้นมีวิถีชีวิตแบบ "ประเพณีนำ" ถัดมา "สำนึกนำ" และเมื่อบ้านเมืองเจริญทางวัคถุมากขึ้นๆ ก็เอนเอียงไปในกลายเป็น  ผู้อื่นนำ(ตามแฟชั่น)
  • วิถีชีวิตของคนๆหนึ่ง  ก็มีรูปแบบสไตล์แตกต่างกันออกไป
  • วิถีชีวิตชาวชนบท  ก็แตกต่างจากสังคมเมือง....แต่ วิถีพุทธ คือการดำเนินชีวิตแบบผู้รู้ตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยวิถีทางที่ดีและประเสริฐนั้น  เรียกว่า  มรรค  ๘ 

มรรค  ๘ นั้นเป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นสิ่งที่ให้ผลได้ไม่จำกัดกาล  ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว จึงพอสรุปได้ว่า  วิถีพุทธที่แท้จริง  ไม่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดจึงจะเป็นวิถีพุทธได้  ถ้าความเป็นพุทธฝังอยู่ในจิตวิญญาณ  การพูด  การทำต้องออกมาดี  มีเหตุมีผล  สังคมไทยมีโรงเรียนให้เด็กได้เรียนเรียนรู้วิชาการ  แต่ปัจจุบันโรงเรียนต้องเบ้าหลอมทางศีลธรรมไปพร้อมกัน  เพื่อฝึกอบรมผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตแบบพุทธในสถานศึกษา และเกิดการพัฒนาจนกลายเป็น"วัฒนธรรม"แล้วนำออกไปใช้ในนอกสถานศึกษา นั่นก็คือบทสรุปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้านต่างๆ  ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  ร.ร.บ้านหนองไผ่ฯ ของดีที่อำเภอนาดูน

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน#ของดีอำเภอนาดูน..

หมายเลขบันทึก: 43013, เขียน: 06 Aug 2006 @ 19:43 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 14:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กระบี่อยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่กระบี่

ใช้กระบี่โดยไร้ใจ เท่ากับสังหารตนเอง