นานมากแล้วที่ผมซื้อหนังสือพุทธเศรษฐศาสตร์ ของ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน ตอนนั้นผมยังกำลังเรียน ป.โท อยู่ จำได้ว่าเป็นปีที่ 2 และอาจารย์ Advisor ของผม คือ รศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และ อ.ดร.สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. ได้สอนวิชาเศรษศาสตร์สาธารณสุข ผมทึ่งและหลงใหลในแนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ใช่เพื่อมุ่งหวังกำไรเป็นอย่างมาก ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่วิชาหลักของหลักสูตร ด้วยแนวคิดนี้มีหลักการสู่การจัดการให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างแท้จริง ตามที่ผมเข้าใจ

     การเสาะแสวงหาหลังจากความอยากรู้ของผมเกิดขึ้น จนได้พบกับ หนังสือพุทธเศรษฐศาสตร์: วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ ของ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน วางจำหน่ายอยู่ที่ร้านหนังสือ ตัดสินใจซื้อในทันที 2 เล่ม เก็บไว้เอง 1 เล่ม และมอบไว้ให้ห้องสมุดของหลักสูตร 1 เล่ม นับเป็นหนังสือที่หนาเอาการ หากคิดจะอ่านทีเดียวผมเองยังไม่เคยคิด เพียงแต่ใช้การอ่านผ่าน ๆ ในรอบแรก จากนั้นก็ค่อย ๆ แกะอ่านไปเรื่อย ๆ ทีละประเด็นตามลำดับ ยอมรับครับว่าอ่านแล้วมึนตึงทุกครั้ง แต่ด้วยการแอบติดตามเป็นลูกศิษย์ของท่าน ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน มาอย่างต่อเนื่อง ผมจึงได้แอบปวารณาตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยคนหนึ่ง ทุกครั้งที่อ่านบันทึกลูกศิษย์ของท่านหลาย ๆ คน ใน GotoKnow.Org ผมนึกในใจเสมอว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีโอกาสดีจริง ๆ และผมเองก็แอบอ่านที่หลาย ๆ ท่านได้ถอดความออกมาเล่าไว้ (ตาม Link นี้) ทำให้ผมได้รับโอกาสดี ๆ นั้นตามไปด้วย

     ลองดูความหมายของเศรษฐศาสตร์ตามนัยยะของพุทธเศรษฐศาสตร์ที่ท่าน ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน กล่าวไว้นะครับ “เป็นวิชาที่ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะทำให้ปัจเจกบุคคลและสังคมบรรลุซึ่งศานติสุขจากการมีชีวิตอยู่ในโลกของวัตถุ ภายใต้เงื่อนไขของการมีทรัพยากรที่จำกัด” เพียงแค่นี้แหละครับที่ได้อ่านตอนซื้อครั้งแรกจึงได้ตัดสินใจซื้อ 2 เล่ม เล่มละ 450 บาท ซึ่งไม่มีคำว่าแพงเลยครับ ทุกวันนี้ผมก็พยายามถอดเพื่อไปแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา ม.ราชภัฎสงขลา ที่ผมสอนด้วยเสมอในแต่ละรุ่น