๏ ฟ้ายิ้มแย้มแต้มฟ้าให้จ้าแจ่ม
ที่มืดแรมหลายเพลามาลับหาย
ฟ้าสดใสไพร่ฟ้าพาสบาย
ที่วุ่นวายหวั่นหวั่นพลันเบิกบาน
ฟ้าสดชื่นฟื้นไพร่ฟ้าลาลับโศก
สร่างวิโยคพ้นทุกข์พบสุขศานต์
ฟ้ากระจ่างห่างเจ็บทรมาน
บริวารไพร่ฟ้าน้ำตาคลอ ๚

(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙)