ผมขับรถออกจากบ้านด้วยความเร่งรีบ ในตอนสายของวันนี้เพราะผมได้นัดคุยกับน้องสาวคนหนึ่ง เกี่ยวงานวิชาการ ที่เธอต้องแก้ไข

ผมนัดเวลา ไว้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่น้องสาว โทรมาวันก่อน หลังจากที่คุยธุระกันแล้ว ก็จะเลยไปสอนนักศึกษาต่อเลย เพราะถึงคาบสอนพอดี

ผมรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ คาบสอนของผมนักศึกษา ไม่ค่อยขาดเรียน หากพวกเขาไม่จำเป็นจริงๆ  หากจำเป็นมากๆก็จะมาขออนุญาตด้วยตนเอง หรือโทรมาบ้างแต่นานๆครั้ง 

กระบวนการเรียนการสอนของผม ค่อนข้างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ ...บางทีก็ล้อไปตามสถานการณ์ แต่ไม่ใช่สุกเอาเผากินนะ

ผมยึดหลักการสร้าง "บรรยากาศเรียนรู้" ทั้งสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เป็นกันเองกับผู้เรียน การตั้งประเด็นให้วิพากษ์ การใช้วิธีการระดมสมอง โดยใช้ประเด็นที่กำหนดไว้ เสร็จแล้วนำมานั่งแลกเปลี่ยน...ทุกครั้งบรรยากาศสนุกสนาน ครื้นเครง ผ่อนคลายทั้งผู้สอนและผู้เรียน 

เล่นปนเรียน เรียนปนเล่น!!!

ด้วยเหตุนี้ กระมัง...ที่นักศึกษา ไม่ค่อยขาดเรียน...หรือมีเหตุผลอื่น .

ผมอาจเข้าข้างตัวเองก็ได้ครับ

วันนี้ผมจึงให้นักศึกษา ประเมินผู้สอน โดยผมตั้งหัวข้อให้เขียนประเมินสดๆ พร้อมกำชับให้ประเมินสิ่งที่บกพร่องให้มากที่สุดเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไข

นำไปสู่กระบวนการเรียนการสอนที่ เอื้อต่อการเรียนรู้มากที่สุด

หัวข้อที่ผมให้นักศึกษา ประเมินในชั้นเรียน (โดยไม่ต้องลงชื่อ) มีหัวข้อดังนี้ครับ

  • เนื้อหาการเรียนการสอน

  • กระบวนการเรียนการสอน (สื่อ,การนำเสนอ)

  • ตัวผู้สอน(อาจารย์)

  • ข้อเสนอแนะอื่น...

อาจจะดูเหมือน Bias เพราะนักศึกษาอาจประเมินเอาใจผู้สอน แต่ผมก็คิดว่า ยังพอที่จะเห็นภาพรวมของกระบวนการเรียนการสอนของผมเองว่ามีจุดไหนควรจะปรับปรุง

ทำให้ดีขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

 


หลังจากที่นักศึกษารวบรวมใบประเมินเสร็จ ก็เลิกเรียน…พอดี <p> </p><p>ผมมานั่งอ่าน บันทึกประเมิน ของนักศึกษาแต่ละคน แต่ละหัวข้อ ไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลย ทุกอย่างดีไปหมด…(เอ…จะจริงมั้ยนี่)</p><p>กลายเป็นว่าชมอาจารย์ไปหมดซะทุกคน...ทุกอย่างดีหมด แล้วจะแก้ไขตรงไหน ละนี่...? </p><p>ตรงนี้ก็เป็นผลลัพธ์อย่างหนึ่ง ที่บอกอะไรได้บ้าง  ยังไงก็ตาม ผมก็คิดว่าผู้สอนเอง ต้องไตร่ตรอง ทบทวนตัวเอง มองตัวเองว่าจุดไหนบ้างที่เราต้องปรับ ต้องแก้ไข หากเราเป็นนักศึกษาเราชอบและต้องการเรียนรู้แบบใด?</p><h3>ตรงนี้ก็สำคัญครับ</h3><p>….</p><p>ผมเดินออกห้องกลับขึ้นรถด้วยใจผ่องแผ้ว…</p><p>มีใบประเมินผลแผ่นหนึ่ง…</p><p>ท้ายๆกระดาษ บอกว่า "อาจารย์ใจดี และ หน้าตาดีด้วย" (น่าจะ ไม่ Bias 5555)</p><p>เอ่อ…มีประเมินแบบนี้ด้วย…</p><h3>อาจารย์ก็เขิน เป็นนะ …จะบอกให้ </h3><p> </p>