ตอนเด็กๆผู้เขียน งง กับคำกริยา( verb)และ เวลา(ศัพท์ทางภาษาเรียกว่า กาล=Tense แปลไทยเป็นไทย ยังงง อยู่ดี ) ไม่รู้ว่าจะใช้กรณีไหน วันนี้เลยเอา คำว่า Can และ Could มาให้ดูว่าใช้อย่างไรบ้าง  

Can  ใช้กับความสามารถว่าใครมีความสามารถอะไร(ability)เช่น  

He can speak Chinese.    เขาพูดภาษาจีนได้

   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">Can you remember her name?             </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">คุณจำชื่อเขาได้ไหม</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p> แต่ Could ใช้กับอดีต เช่น </p><p></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">Could you hear what she was saying?</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>คุณได้ยินไหมว่าเธอพูดว่าอะไร  <div style="text-align: center"></div><p> Can ใช้ในกรณีของการที่คุณเสนอจะช่วยใคร(You are offering to help someone) ใช้ Can I…….เช่น   </p><p> </p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">Can I get you anything from the store?</p>   <div id="smileyDIV6"><div style="text-align: center"></div></div><p>Can ใช้ในการให้อนุญาตหรือขออนุญาต(offering สังเกตว่า ภาษาไทยต้องไม่มีสระ  อิ เดี๋ยวจะแปลว่า ญาติ ไป เดี๋ยวพี่โอ๋ พี่Handy พี่อาจารย์บวร จะมาเอ็ดเอา) เช่น   </p><p> </p><p>You can go home now?   เธอกลับบ้านได้ </p><p></p><p>แต่ ถ้าใช้ Could จะสุภาพกว่า เช่น  </p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">Could I use you phone?</p><div id="smileyDIV8"><div style="text-align: center"></div></div>  <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">Can กับความต้องการ(requests) ในกรณีที่เราขอร้องใครให้ทำบางสิ่ง บางอย่างให้( when asking someone to do something) เราใช้ว่า Can I….?  Can you….?เช่น</p><div id="smileyDIV10"><div style="text-align: center"></div></div><p> Can I borrow your dictionary ? ผมขอยืมพจนานุกรมหน่อยนะครับ(กรุณาอย่าพูดสั้นๆว่า Dic. ความหมายจะเปลี่ยนไปจนฝรั่งทึ่ง)</p><p></p><p> Can you hold my bag?    ช่วยถือกระเป๋าหน่อยครับ </p><p></p><p>แต่ Could I…?และ Could you…? จะเป็นทางการและสุภาพกว่า( little more  formal  or polite.) เช่น  </p><p></p><p>Could I have another cup of coffee, please? </p><p></p><p>Rattiya, could you bring another chair, please?   <div id="smileyDIV12"><div style="text-align: center"></div></div></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>เป็นอย่างไรบ้างครับ  พอใช้ Canและ Could ได้บ้างนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามอ่าน….</p><p></p><p>ข้อมูล Longman Dictionary of Contemporary English</p>