ดิฉันเชิญคุณนิโรจน์จากห้องบัตรมาคุยถึงโอกาสพัฒนาเวลารอคอยให้สั้นลง  ดิฉันให้คุณสุริวรรณ์ไปคิดกับน้องๆ ปรึกษาหมอนภาเจ้าของงานว่าไปร่วมกันคิดนอกจากการเพิ่มคนแล้ว  การใช้ไอที การจัดระบบเวร  การห้ามยืมแฟ้มเกินเวลา  การใช้หน่วยงานอื่นมาช่วยในช่วงเร่งด่วน  ระบบติดใบLab   

คุณนิโรจน์เสนอให้มีพยาบาลมาช่วยช่วง6-8น.เพราะไม่มีใครมาช่วยดูเลย    มีแต่เจ้าหน้าที่ที่ความรู้น้อย   การกลั่นกรองไข้หวัดนกอาจหลุดได้     แต่ในมาตรฐานเขียนไว้ว่ามีพยาบาล

คุณนิโรจน์เสนอให้พัฒนาแนวคิดและวิธีทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องบัตร

วันนี้ขอบ่นดังๆเพื่อรวบรวมข้อมูลหาหนทางพัฒนาค่ะ