ประเทศอังกฤษแจกทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจ จำนวนมาก

patchy
...นับแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ทุนการศึกษาชีฟนิ่งได้ส่งนักเรียนไทย มากกว่า 250 คนไปศึกษาในสหราชอาณาจักร...
ประเทศอังกฤษมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในประเทศอังกฤษหลายทุนด้วยกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 เป็นต้นไป ทุนการศึกษาจะรวมค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ, ค่าเรียน และค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ทุนการศึกษามีทั้งระดับประกาศนียบัตรซึ่งใช้เวลาศึกษานานหนึ่งปี และการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ นับแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ทุนการศึกษาชีฟนิ่งได้ส่งนักเรียนไทย มากกว่า 250 คนไปศึกษาในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรหนึ่งปี และหลักสูตรปริญญาโทในสาขาต่างๆ มากมาย และนอกเหนือไปจากเงินทุนการศึกษา ที่รัฐบาลอังกฤษได้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เต็มจำนวนแล้ว ยังมีทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอังกฤษในประเทศไทยอีกด้วย เช่น บู้ทส์, เพาวเวอร์เจ็น , สไวร์, พรูเด็นเชียล, เอ็น.ที.แอล. เคเบิล แอนด์ ไวเลส, ลิงค์เลเธ่อร์ และมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยบัคกิ้งแฮม, มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล, มหาวิทยาลัยนอร์ธธัมเบรีย ซึ่งตั้งอยู่ในนิวคาสเซิล และลีดส์ หากสนใจที่จะขอรับทุนการศึกษา สามารถกรอกแบบคำขอตามที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี ก่อนกรอกข้อความควรสอบถามรายละเอียดต่างๆ กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทุนการศึกษา ณ สถานทูตอังกฤษ หรือแผนกการศึกษา ณ บริติช เคาซิล หรือตรวจสอบว่า การพิจารณามอบทุนการศึกษาครั้งต่อไปจะมีเมื่อใด หากต้องการแบบคำขอรับทุนการศึกษา และรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่ ทุนการศึกษาชีฟนิ่งแห่งประเทศอังกฤษประจำปี 2546/47 มีการมอบทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษหลายทุนด้วยกัน โดยส่วนใหญ่ จะเป็นการศึกษาในระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 เป็นต้นไป ทุนการศึกษาจะรวมค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ, ค่าเรียน และค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ทุนการศึกษามีทั้งระดับประกาศนียบัตรซึ่งใช้เวลาศึกษานานหนึ่งปี และการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ เช่น * กฎหมายและการปฏิรูปกฎหมาย * สิทธิมนุษยชน * การศึกษาสิ่งแวดล้อม * เศรษฐศาสตร์ * ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ * การบริหารธุรกิจ * วิศวกรรมไฟฟ้า * รัฐประศาสนศาสตร์ * การเงิน * สื่อสารมวลชน * การค้าระหว่างประเทศและการเข้าสู่ตลาด * การบัญชีและสถิติ * การบัญชีและสถิติ * การโทรคมนาคม * การจัดการสาธารณสุข นอกจากทุนการศึกษาที่มอบให้เต็มจำนวนโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ยังมีการมอบทุนการศึกษาร่วมกันระหว่างกระทรวงฯ และบริษัทอังกฤษ ดังต่อไปนี้ ลิงค์เลเธ่อร์ (กฎหมาย) พรูเด็นเชียล (บัญชี) สไวร์ (สิ่งแวดล้อม) เอ็น.ที.แอล. (โทรคมนาคม) พีทีไอที เทสโก โลตัส เคเบิลไวเลส (โทรคมนาคม) ทุนการศึกษามีสองทุนด้วยกัน สำหรับการศึกษาในด้านเอเซีย-ยุโรป การมอบทุนการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันอันใกล้ชิดระหว่าง เอเซียและยุโรป โดยมีการมุ่งหวังที่จะส่งเสริมความเข้าใจในสัมพันธภาพระหว่างเอเซียและยุโรปในขอบข่ายที่กว้างขึ้น ทุนการศึกษาทุนแรก คือ ทุนการศึกษาเอเซีย-ยุโรปชีฟนิ่ง ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนเต็มจำนวนจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยจะเป็นทุนที่มอบให้เพื่อการศึกษาเรื่องเอเซีย-ยุโรปในมหาวิทยาลัยใดๆ ก็ได้ ทุนการศึกษาทุนที่สอง คือ ทุนการศึกษาร่วมระหว่างชีฟนิ่งและมหาวิทยาลัยลีดส์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ ณ มหาวิทยาลัยลีดส์ * การพัฒนา * ยุโรปศึกษา * เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ * การศึกษาระหว่างประเทศ * การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา ทั้งนี้ท่านต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีระดับคะแนนสะสมตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป พร้อมประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-4 ปี และต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและการเขียนเป็นอย่างดี ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จะต้องสอบข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ IELTS โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือมากกว่านั้น ขอรับแบบคำขอรับทุนการศึกษาได้ที่แผนกต้อนรับ ณ สถานทูตอังกฤษและบริติชเคาน์ซิล หรือคลิกที่นี่ ตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาชีฟนิ่งแห่งประเทศอังกฤษ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ http://www.chevening.com http://www.britishcouncil.or.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#นักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 42779, เขียน: 05 Aug 2006 @ 13:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)