สกอ.ไล่ออกข้าราชการซี8 หาญกล้าปลอม"ดร."นิด้า

boonruang
..."เรื่องนี้คณะกรรมการสอบสวนได้มีมติเสนอให้ปลดออกจากราชการ แต่ทาง อ.ก.พ.เห็นว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง จึงมีมติเอกฉันท์ให้ไล่ออกจากราชการ อย่างไรก็ตาม ถ้าอดีตข้าราชการคนดังกล่าวเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน"...
ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน(อ.ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมีนายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นประธาน ได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ให้ไล่ออกข้าราชการระดับ 8 ที่ถูกกล่าวหาว่า ทุจริตโดยการปลอมใบปริญญาบัตรว่าจบปริญญาเอกจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ทั้งที่เรียนไม่จบรวมทั้งยังให้เจ้าหน้าที่บันทึกลงในประวัติส่วนตัว หรือ ก.พ.7 และได้ทำหนังสือประทับตราส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เพื่อเปลี่ยนประวัติโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา "เรื่องนี้คณะกรรมการสอบสวนได้มีมติเสนอให้ปลดออกจากราชการ แต่ทาง อ.ก.พ.เห็นว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง จึงมีมติเอกฉันท์ให้ไล่ออกจากราชการ อย่างไรก็ตาม ถ้าอดีตข้าราชการคนดังกล่าวเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน" ร.ต.อ.วรเดชกล่าว ร.ต.อ.วรเดชกล่าวด้วยว่า ที่ประชุม อ.ก.พ.ยังได้อนุมัติกรอบอัตรากำลังของ สกอ. ตั้งแต่ระดับซี 8 ลงมา 499 อัตรา โดยมอบให้ ท.พ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ รักษาการรองเลขาธิการ กอ. เป็นประธานจัดคนลงกรอบอัตรากำลังดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติกรอบอัตรากำลังของสถาบันราชภัฏตามที่นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง รักษาการรองเลขาธิการ กอ.เสนอ เป็นจำนวนอาจารย์ 4,000 กว่าอัตรา และฝ่ายสนับสนุนอีก 5,000 กว่าอัตรา รวมทั้งได้อนุมัติกรอบอัตรากำลังให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 57 อัตรา และวิทยาลัยชุมชน 44 อัตรา คาดว่าจะสามารถจัดบุคลากรลงตามกรอบอัตรากำลังของ สกอ.ได้เสร็จภายในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ รวมถึงการพิจารณาข้าราชการซี 10-9 ลงในตำแหน่งตามความเหมาะสมด้วย "หลังจากจัดคนลงกรอบอัตรากำลังของ สกอ.เสร็จเรียบร้อยแล้ว สกอ.จะเริ่มรับสมัครผู้ที่สนใจตัดโอนไปอยู่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ในสังกัด สกอ.เป็นรายบุคคล โดยพร้อมที่จะตัดโอนทั้งคน ตำแหน่ง และเงินเดือนไปสถานศึกษานั้นๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ข้าราชการจากกระทรวงอื่นๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้ามาได้ ซึ่งจะต้องตัดโอนตำแหน่งและเงินเดือนตามมาด้วย" ร.ต.อ.วรเดชกล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน boonruang

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา

หมายเลขบันทึก: 42777, เขียน: 05 Aug 2006 @ 13:52 (), แก้ไข: 22 May 2012 @ 11:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)