บัญชีเงินเดือนครูฯลงตัว 90% แล้วลุ้นแบบท้ายกฎหมาย

boonruang
โดยพิจารณาวิทยฐานะแยกจากแท่งเงินเดือนได้, เงินค่าตอบแทนต้องเพิ่มรายได้ให้กับครูที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษ, เป็นแรงจูงใจให้กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ขาดแคลน และพิจารณาที่ความสามารถในการจ่ายเงินของรัฐบาล
ดร.สิริกร มณีรินทร์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุม กรรมาธิการร่วม 2 สภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ว่า ที่ประชุมได้เชิญนายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูฯ ของรัฐบาลมาชี้แจงเรื่องบัญชีเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ เงินค่าตอบแทนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฉบับรัฐบาล ซึ่งนายจาตุรนต์ ได้ชี้แจงว่าการจัดทำบัญชีเงินเดือนของรัฐบาลได้ยึดหลักการสำคัญ คือ การกำหนดเงินเดือนครูฯต้องเป็นธรรมต่อข้าราชการพลเรือนประเภทอื่น เงินวิทยฐานะต้องสะท้อนหรือส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นได้รับการสนับสนุนและก้าวหน้าเร็วกว่า ข้าราชการครูทั่วไป โดยพิจารณาวิทยฐานะแยกจากแท่งเงินเดือนได้, เงินค่าตอบแทนต้องเพิ่มรายได้ให้กับครูที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษ, เป็นแรงจูงใจให้กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ขาดแคลน และพิจารณาที่ความสามารถในการจ่ายเงินของรัฐบาล รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า เมื่อมีการเปรียบเทียบร่างบัญชีฉบับรัฐบาล กับฉบับกรรมาธิการร่วม พบว่ามีความแตกต่างกันในส่วนของเงินวิทยฐานะ 5 ตำแหน่ง คือ เงินวิทยฐานะข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ โดย ฉบับรัฐบาล ครู/ศึกษานิเทศก์ จะไม่มีเงินวิทยฐานะ แต่เมื่อผ่านการประเมินเป็น ครู/ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จะได้รับ 5,600 บาท ครู/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญได้รับ 9,900 บาท ส่วนครู/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษได้รับ 13,000 บาท แต่ร่างฉบับของ กมธ.ร่วมต้องการให้ครู/ศึกษานิเทศก์ที่ยังไม่ผ่านการประเมินได้รับเงินวิทยฐานะทันที 1,200 บาททุกคน นอกจากนี้ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ นั้น ตามบัญชีฉบับรัฐบาลในขั้นต้นทุกตำแหน่งจะไม่มีเงินวิทยฐานะ ยกเว้นผู้ที่มีเงินประจำตำแหน่งติดตัวมาก็ให้คงไว้ได้เช่นเดิม แต่เมื่อผ่านการประเมินเป็น ผอ.ชำนาญการ จะได้รับ 5,600 บาท ผอ.เชี่ยวชาญได้รับ 9,900 บาท รองผอ.ชำนาญการ ได้รับ 3,500 บาท รอง ผอ.เชี่ยวชาญ ได้รับ 5,600 บาท ผอ.เขตพื้นที่ฯชำนาญการ ได้รับ 9,900 บาท ผอ.เขตพื้นที่ฯเชี่ยวชาญ ได้รับ 10,000 รองผอ.เขตพื้นที่ฯ ชำนาญการ ได้รับ 5,600 บาท รองผอ.เขตพื้นที่ฯเชี่ยวชาญ ได้รับ 9,900 บาท โดยไม่มีตำแหน่งผอ.เขตพื้นที่ฯ เชี่ยวชาญ พิเศษ แต่ฉบับ กมธ.ร่วมเห็นว่าควรให้เงินวิทยฐานะทั้ง 4 ตำแหน่งทันที ดังนี้ ผอ.สถานศึกษา 3,500 บาท รอง ผอ.สถานศึกษา 2,500 บาท ผอ.เขตพื้นที่ฯ 9,900 บาท รอง ผอ.เขตฯ 3,500 บาท รวมทั้งให้มีตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษและ ผอ.เขตพื้นที่ฯ เชี่ยวชาญพิเศษด้วย โดยให้ได้รับเงินวิทยฐานะ 13,000 บาท และรอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ เชี่ยวชาญพิเศษได้รับ 9,900 บาท ดร.สิริกร กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้มอบให้คณะทำงาน ซึ่งมีนายสม อินต๊ะ เป็นประธาน ไปพิจารณาประเด็นที่ยังมีความแตกต่างและให้นำเสนอต่อกมธ.ร่วมในสัปดาห์หน้าเพื่อลงมติ เพราะหาก พ.ร.บ.ยังไม่มีผลบังคับใช้ก็เกรงว่าการบริหารงานบุคคลอาจชะงัก แต่โดยหลักการต้องถือว่าเห็นตรงกันกว่า 90% แล้ว.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน boonruang

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา

หมายเลขบันทึก: 42776, เขียน: 05 Aug 2006 @ 13:44 (), แก้ไข: 30 Mar 2012 @ 20:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)