งานวิจัย

  ติดต่อ

  อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ เริ่มได้รับความนิยมเมื่อภายหลังราคาของไม้เนื้อแข็งมีราคาแพง และหายากมากยิ่งขึ้น...  
อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ เริ่มได้รับความนิยมเมื่อภายหลังราคาของไม้เนื้อแข็งมีราคาแพง และหายากมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โลหะมีความแข็งแรง ทนทานกว่า แต่ยังพบว่ามีปัญหาในการประกอบกิจการอยู่มาก การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตวัถุดิบ ด้านกำลังคน ด้านเครื่องจักร และความต้องการในด้านที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะสำหรับสำนักงาน ตามทรรศนะของผู้ดำเนินงานในสถานประกอบการ การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะขนาดเล็ก และขนาดกลาง ในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงที่จะจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะสำหรับสำนักงาน จำนวน 90 แห่ง 90 คน แห่งละ 1 คน เป็นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้านสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตราฐาน ผลการวิจัยพบว่าสถานประกอบการอุตสาหกรรม มีปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตในการประกอบกิจการในระดับมาก ได้แก่ ด้านเครื่องจักร ด้านวัตถุดิบและด้านกำลังคน ส่วนความต้องการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนา ด้านการฝึกอบรม ด้านการส่งเสริม ด้านการทดสอบและด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tanachok

หมายเลขบันทึก: 42659, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 14:52:16+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปัญการการผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)