บัญชีรายชื่อเครือข่ายกลุ่มเสี่ยง

สืบค้นเรื่องราวการดูแลสุขภาพได้จากบัญชีรายชื่อ

จากการนำปัจจัยความสำเร็จด้านความรู้และการรับรู้สภาวะสุขภาพ(มาจากการเล่าของสมาชิกที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์) มาจัดระดับได้5ระดับ  สมาชิกแต่ละคนได้ประเมินตัวเองว่าขณะนี้อยู่ในระดับใด จึงขอนำรายชื่อสมาชิก +หมายเลขโทรศํพย์ ของสมาชิกในแต่ละระดับติดประกาศให้ทราบ เพื่อให้ท่านที่สนใจที่จะรับทราบข้อมูลด้านสุขภาพรวมถึงประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพจากผู้ที่อยู่ในระดับ4-5 และสมาชิกที่ประเมินตัวเองอยู่ในระดับ1-3 ก็สามารถไปขอคำแนะนำจากคนที่ประเมินตัวเองอยู่ในระดับ4-5 ได้ด้วย

ระดับที่1  11.คุณสงวน  สารธวัช

2.คุณสุวณี  วิมลรัตน์ 02-9707312

3.คุณจรินทร์  ศิรฺโกเศศ

4.คุณลาน สุวรรณ 02-5736481

5.คุณฉันทนา เตชะวิภา  02-5527743

6.คุณนงค์เยาว์  กะมิมูล

ระดับที่2  1.คุณวิชัย  น้อยปรีชา 02-5212635

2. คุณสำอางค์  โพธิแสงดา 02-5522384

3.คุณเพ็ญศรี  อินสอน 02-9728856

4.คุณวนารมย์  นฤมล

5.คุณอรวรรณ  ปฏิยัติโยธิน 06-0016190

6.คุณภัตทะ  ณีรพงษ์ยา 05-1612451

7.คุณสมบัติ จรรยาศิรฺ 029728515 

ระดับที่3  1.คุณลำเจียก  วงศ์ประดิษฐ์ 02-9707312

2.คุณสุวิทย์  ละออรัตนศักดิ์ 09-4066988

3.คุณทา บางไผ่

4.คุณสุวรรณา  ทองเจริญ 02-5523167

5.คุณน้อย  เกษมโสม  02-9712763

6.คุณใบ  กลั่นสวน 02-5217303

7.คุณสุกัญญา พูนสวัสดิ์ 02-8057155 กด7

8.คุณสงกรานต์  วงศ์สามสี

9.คุณสนั่น  เนื่องเจริญพร  02-5528661

10.คุณหนูเพียง  สดชื่น  02-5521069

11.คุณพรรณี  พร้อมพานิชกร 02-5215583

12.คุณสุมาลี เธียรทิม  02-5821290

13.คุณแล  เรือนจันทร์ 02-9700054

ระดับที่4  1.คุณโบลัก  แซ่ล่อย 02-5524133

2.คุณมนต์ชนัฐ  สีหอำไพ

3.คุณสีนวล  วัฒนโชติ 02-5217655

4.คุณบรรจบ  วรรณยิ่ง  02-5227961

5.คุณเตียง วตะกลสิน

6.คุณสุรินทร์  โกมลมิศร์

7.คุณไข่แก้ว  จันทร์ต้ะหอม  02-9712169

8.คุณสีทัน  มีโย  02-5741048

9.คุณอุดม  มีโย 02-5741048

10.คุณจงดี  จึงรัสสะ  02-9707718

11.คุณสมคิด  พรมรักษา

12.คุณวิไล  สุดสาคร 060216711

13.คุณสมจิตร  แก้วประดิษฐ์ 02-5213991

14.คุณประทุม  มหาศักดิ์ 02-5513252

ระดับที่5  1.คุณสมจิตร  บางไผ่

2.คุณสมจิตร  สารบัรทิตกุล  06-0571664

3.คุณสมพร  แก้วแหวน

4.คุณประจวบ  ภู่ผึ้ง  02-5217929

5.คุณโชติกา  มะกะครรภ์  029729281

6.คุณประเสริฐ  ช้างเย็นฉ่ำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่1

คำสำคัญ (Tags)#บัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่มเสี่ยง#ระดับ1-5

หมายเลขบันทึก: 42654, เขียน: 04 Aug 2006 @ 21:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)