บอร์ดที่น่าสนใจ

  ติดต่อ

  การวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  

                  จากการเข้าศึกษาดูงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับงานวิจัย ซึ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้จัดทำขึ้น มีการจัดแสดงบอร์ดเพื่อให้ความรู้ซึ่งงานวิจัยในงานนี้ล้วนแล้วแต่น่าสนใจและที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับดิฉันคือ การวิจัยแบบบูรณาการของ Herb Tech ที่ได้ทำการวิจัยในเรื่องต่อไปนี้

การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรบำรุงความจำ : พรมมิ

                 พรมมิ หรือ Bacopa monnieri L.Wettst. เป็นผักพื้นบ้านที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย มีสรรพคุณทางการแพทย์อายุรเวท ในด้านการบำรุงความจำ นักวิจัยจากคณะแพทย์ศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยานเรศวรร่วมกับนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาสารสกัดและการควบคุมคุณภาพสมุนไพพรมมิ เพื่อใช้ในเชิงอุตสาหกรรม และศึกษาพบว่าสารสกัดพรมมิมีผลต่อการเสริมความจำและการเรียนรู้ รวมทั้งมีผลป้องกันเซลล์ประสาท โดยไม่ทำให้เกิดพิษในสัตว์ทดลองเมื่อให้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนนับเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อไป

ศักยภาพพิกัดยาไทย : ตรีกฏุก

                 ตรีกฏุก เป็นพิกัดยาไทยประกอบด้วยพืชสมุนไพร 3 อย่างในปริมาณที่เท่า ๆ กัน คือ ขิง พริกไทย และดีปลี นักวิจัยจาก Herb Tech มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาวิธีการสกัดและควบคุมคุณภาพของพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดนี้ และการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่อระบบต่าง ๆ ทั้งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง พบว่ามีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด ลดความดันโลหิต ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และฤทธิ์ต้านอาการท้องเดิน ฤทธิ์ไล่ยุง ฤทธิ์ป้องกันการวางไข่ของยุงและกำจัดลูกน้ำ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ testosterone 5-reductase ผลการวิจัยนี้แสดงถึงศักยภาพของพิกัดยาไทยนี้จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อไป

สปาไทย มาตรฐานโลก

                    กลุ่มนักวิจัย Herb Tech ร่วมกับศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทำการศึกษาสถานการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปาของประเทศไทย และได้ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหย หรือสารสกัดจากสมุนไพร รวมทั้งดอกไม้ และพืชนานาพันธุ์ ในประเทศไทยมาเป็นวัตถุดิบและมีการทดสอบประสิทธิภาพตามหลัก aromatherapy เพื่อเป็นการสร้างภาพให้เกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตภายในประเทศ และเป็นการส่งเสริมการเป็น “Spa Capital of Asia”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chidtawan

หมายเลขบันทึก: 42648, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-18 18:53:46+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)