นเรศวรวิจัย 1

ต้อง
นเรศวรวิจัย 1

        คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาสีสัน ลวดลายและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอสู่ตลาดสากล

            ผศ.ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการย้อมผ้ามีการตื่นตัวและมีการขยายกลุ่มผู้ทอเพิ่มมากขึ้นนับเป็น การเพิ่มผลผลิต แต่กลุ่มผู้ทอเหล่านั้นขาดความรู้ และทักษะในการกำหนดสีสัน ลวดลาย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของผ้าที่ทอ จึงทำให้ผลผลิตดังกล่าวไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสีสัน ลวดลายและ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอสู่ตลาดสากล” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีชื่อเสียงด้านแฟชั่น และการฝึกปฏิบัติจริง

            กลุ่มเป้าหมาย เกษตร, กลุ่มแม่บ้าน, ประชาชนโดยทั่วไป, วิสาหกิจชุมชนOTOP, ผู้ประกอบการSMEs จำนวน 37 คน

             ระยะเวลาและสถานที่ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

            หัวข้อการเสวนา

  •      ข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น/รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
  •       การย้อม ได้แก่ วิธีการย้อมที่เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและตลาดยอมรับการจัดระบบนิเวศน์
  •       มาตรฐานงานผ้าสู่ตลาดสากล

            ผลที่คาดว่าจะได้รับจาดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

         1. ทำให้เกิดการพัฒนากลุ่มทอผ้าและผู้ประกอบการธุรกิจผ้า ให้กับเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะในการให้สี และเทคนิคในการย้อมสีผ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและตลาดในแต่ระดับยอมรับ

         2. เป็นโครงการที่ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและภาครัฐเป็นที่พึ่งของชุมชนได้

         3. ยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มทอผ้าและผู้ประกอบการธุรกิจผ้าให้มีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันในตลาดเสรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         4. สร้างมาตรฐานและคุณภาพให้กับสินค้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

         5. เป็นการนำเทคโนโลยีการย้อมสีเคมีเพื่อเรียนแบบสีธรรมชาติ และเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติโดยไม่ทำลายระบบนิเวศน์ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้งานได้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kanyanat

คำสำคัญ (Tags)#1#นเรศวรวิจัย

หมายเลขบันทึก: 42653, เขียน: 04 Aug 2006 @ 21:03 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 09:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)