"นเรศวรวิจัย"

ต้อง
"นเรศวรวิจัย"

        รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น งานประชุมวิชาการ “เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 5”

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา(Geographic Information System in Ceramic Industry) นิติ เอี่ยมชื่น, สมพร สง่าวงศ์ สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    จัดเตรียมข้อมูล

         1.เตรียมการออกภาคสนามจัดทำแบบสอบถาม แบบบันทึกพิกัด GPS อุปกรณ์ (เครื่อง และก้องถ่ายรูปดิจิตอล)

        ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์(ข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์)

        ข้อมูลกราฟิก(ข้อมูลพิกัดจาก ที่ตั้งโรงงาน/ครัวเรือน/ที่ตั้งสถานที่สำคัญ, ข้อมูล

        แผนที่เดิม, ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ ถนน ทางน้ำ)

         2.นำเข้าข้อมูล

        บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามเข้าสู่โปรแกรมเพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงคุณลักษณะ

        ข้อมูลจากเครื่อง GPS เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

        บันทึกรูปภาพผลิตภัณฑ์และเจ้าของกิจการเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

         3.ปรับแก้ข้อมูล

         4.วิเคราะห์ข้อมูล

         5.ทำการเชื่อมโยง

   ประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ช่วยในการสืบค้นและการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆเช่น

        ระบุตำแหน่งของสิ่งที่ต้องการทราบ เช่น ครัวเรือน นาย ก.

        ค้นหาข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไข เช่น การสืบค้นข้อมูลครัวเรือนที่ผลิตกระถางและอ่างบัว

        แสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลกับลักษณะทางพื้นที่ เช่น บ้านนาย ก.ตั้งอยู่ในพื้นที่ใดใช้เครื่องมืออะไรในการผลิตและผลิตอะไรบ้าง ได้ปริมาณเท่าใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kanyanat

คำสำคัญ (Tags)#นเรศวรวิจัย

หมายเลขบันทึก: 42656, เขียน: 04 Aug 2006 @ 21:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)