พระยาประเสริฐฯกับคณิตศาสตร์ 'เพชรยอดมงกุฎ' คณะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สัปดาห์นี้  คัดเลือกเพชรจากลูกพระยาฯชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6  เตรียมสำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม ครั้งที่ 9   ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2549 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธฯ กทม. โดยมีพระเทพภาวนาวิกรม (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ เป็นประธานอุปถัมภ์ทุนการศึกษา

การแข่งขันครั้งนี้  เป็นการแข่งขันระดับประเทศ  เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์  

  ครู  นักเรียน  และผู้ปกครองต้องร่วมมือ  ร่วมใจ เต็มความสามารถ  เพื่อความสำเร็จ  ถึงแม้ว่าเป็นเพียงระดับหนึ่งก็มีความพึงพอใจค่ะ