นเรศวรวิจัย

นเรศวรวิจ้ย
        คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การ ผลินและควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดผสมสารสกัดสมุนไพร

        หลักการและเหตุผล

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผสมสารสกัดสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่สำคัญอย่างหนึ่งของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาในเขตจังหวัดภาคเหนือ การผลิตสินค้าเครื่องสำอางดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ความชำนาญทั้งในเรื่องส่วนประกอบต่างๆของผลิตภัณฑ์ตลอดจนขั้นตอนการผลิตสินค้า เช่นการเก็บสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพ เป็นต้น ดังนั้น คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อทำความสะอาดผสมสมุนไพร” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทะภาพ และปลอดภัยแก่ชุมชนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

        กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มชุมชนที่ผลิต ผลิตภัณเครื่องสำอางและสารทำความสะอาดสมุนไพรในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และในจังหวัดพะเยา นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป

        ระยะเวลาของโครงการ วันที่ 24-25 และ 28-29 มีนาคม 2548

        ครีมนวดผล มีลักษณะเป็นครีมค่อนข้างเหลว เป็นชั้นชนิดน้ำมันในน้ำมักใช้สารประจุบวก เพื่อลดผลของประจุลบจากสารชำระล้างในแชมพูและมีส่วนน้ำมันเพื่อให้ผมเป็นเงางาม หวีง่าย ผู้ผลิตอาจผสมรวมสารเคมีหลายชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปผลิต สามารถหลอมสารผสมดังกล่าว แล้วผสมกับน้ำอุ่น หรือส่วนผสมอื่นๆให้เกิดเป็นครีมนวดผมได้เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต่อดาว R.C.&TOY

คำสำคัญ (Tags)#นเรศวรวิจัย

หมายเลขบันทึก: 42658, เขียน: 04 Aug 2006 @ 21:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)