การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

 

วิปัสสนากัมมัฏฐาน หมายถึง อุบายสร้างความเห็นแจ้ง มีเป้าหมายสูงสุดคือ “ปัญญาญาณ” เรียกสั้น ๆ ว่า “วิปัสสนา” 

                ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ  จะทำให้นักเรียน นักศึกษา เรียนหนังสือได้ผลดีเพิ่มขึ้น  ได้คะแนนสูงขึ้นเพราะมีจิตใจสงบ มีสติ ทำงานได้ผลดี สร้างภูมิคุ้มกันโรค  ทำให้อารมณ์เยือกเย็น มีความสุข ผิวพรรณผ่องใส  มีจิตใจเบิกบาน ลดความเครียด  ขั้นสูงสุดของการฝึกจะทำให้เกิดความสงบและได้อำนาจจิตพิเศษ  เช่นรู้ใจคนอื่น  มีหูทิพย์ ตาทิพย์ การฝึกสมาธิเป็นพื้นฐานโดยตรงในการเจริญวิปัสสนา

ประโยชน์ของการฝึกบำเพ็ญวิปัสสนา ทำให้มีจิตใจมั่นคง สามารถกำจัดกิเลสต่างๆ ได้ และมีความสุขมากขึ้น เป็นผู้มีคุณธรรม  สามารถดับทุกข์ได้

                อานิสงส์ของการแผ่เมตตา  สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน  เมตตนิสังสสูตรว่า ผู้ที่เจริญเมตตาอยู่เป็นนิจจะได้รับอานิสงส์  ๑๑  ประการ  คือ

                ๑. หลับอยู่ก็เป็นสุข             ๒.ตื่นอยู่ก็เป็นสุข

                ๓. ไม่ฝันร้าย         ๔. เป็นที่รักใคร่ของหมู่มนุษย์

                ๕. เป็นที่รักใคร่ของอมนุษย์ตลอดจนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย    

๖. เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา

                ๗. ทำให้จิตตั้งมั่นเจริญสมาธิได้รวดเร็ว

                ๘. หน้าตาอิ่มเอิบจิตใจเบิกบาน ผิวพรรณผ่องใส

                ๙. ทำให้มีสติมั่นคงไม่หลงในเวลาจะสิ้นใจ (ไม่ตกอบายเวลาตาย)

                ๑๐. เมื่อสิ้นชีวิตแล้วแม้จะเกิดอีกก็เกิดในที่ดี มีสวรรค์หรือพรหมโลก เป็นต้น

               

-          ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ  ร่วมกับวัดบ้านโนนสูงสะอาด ได้จัดให้มีกิจกรรมการปฎิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน เป็นประจำทุกๆปี  ในระหว่างวันที่  23 – 30  มีนาคมของทุกปี  จึงขอเชิญพุทธสาสนิกชน ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  อยากเข้าร่วมการปฎิบัติธรรมกรรมฐาน ขอเชิญที่  วัดบ้านโนนสูงสะอาด  ตำบลโนนสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของศิรินนาถความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะIco48

       การปฎิบ้ติธรรมถือเป็นมงคลแก่ชีวิต อนุโมทนาสาธุค่ะ

ขอบคุณที่นำมาแบ่งปัน

เห็นด้วยนะค่ะเกี่ยวกับการปฎิบัติธรรมถ้าเราสามารถทำได้ปฏิบัติได้ก็จะทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขเป็นมงคลชีวิตเราด้วยจ้า

เขียนเมื่อ 

ค่ะ ถ้าว่างก็ขอเชิญเข้าร่วมปฎิบัติธรรมกรรมฐานในระหว่างวันที่  23-30  มีนาคม  2554 นี้นะคะ

สวัสดีค่ะ

  • ขอบพระคุณนะคะที่แวะไปเยี่ยมเยือนที่ "ง่าย ง่าย สไตล์สะตอ"
  • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
  • อนุโมทนาสาธุ กับการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ด้วยค่ะ
  • มีเวลาเมื่อไหร่ ครูอิงก็อยากจะไปปฏิบัติแบบเป็นจริงเป็นจังบ้าง
  • แต่ตอนนี้ภารกิจครอบครัว กำลังหนักหนา มิอาจทิ้งไปได้เลยค่ะ
  • เห็นว่าเป็นสมาชิกใหม่ ครูอิงนำบันทึกนี้มาฝาก คงไม่ว่ากันนะคะ
  • เรื่องของขนาดตัวอักษรในบันทึก(พิเศษสำหรับ krupong และสมาชิกใหม่ค่ะ)
เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาสาธุกับการปฏิบัติธรรมนะคะ