ความเห็น 2369547

การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

เขียนเมื่อ 

ค่ะ ถ้าว่างก็ขอเชิญเข้าร่วมปฎิบัติธรรมกรรมฐานในระหว่างวันที่  23-30  มีนาคม  2554 นี้นะคะ