ความเห็น 2369472

การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยนะค่ะเกี่ยวกับการปฎิบัติธรรมถ้าเราสามารถทำได้ปฏิบัติได้ก็จะทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขเป็นมงคลชีวิตเราด้วยจ้า