ความเห็น 2378931

การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาสาธุกับการปฏิบัติธรรมนะคะ