ความเห็น 2368634

การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะIco48

       การปฎิบ้ติธรรมถือเป็นมงคลแก่ชีวิต อนุโมทนาสาธุค่ะ

ขอบคุณที่นำมาแบ่งปัน