พานักเรียนไปแข่งขันจินตลีลาประกอบเพลงใกล้รุ้งได้ รองชนะเลิศ  ทำอย่างไรเราจะสร้างเด็กให้เด็กเก่ง