การสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาการงาน

unyamaneerat
เพราะอะไรจึงต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาการงาน

นักเรียนที่เรียนวิชาการงานนั้นไม่ค่อยสนใจในการทำงานกันเท่าที่ควรเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆที่พบขณะทำการสอนดังนี้

1.ครูขาดสื่อที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมขณะเรียนนักเรียนสว่นใหญ่เรียนรู้โดยต้องจินตนาการจากการบรรยายของครูขึ้นเอง

2.ผู้เรียนไม่ค่อยอ่านหรือสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้

3.ผู้เรียนเบื่อการเรียนรู้แบบเก่าๆคือ talk  and  chalk

4.ครูชอบบ่นมากสอนในขณะเรียน

5.ขาดวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียน

6.งานที่ทำไม่นำสมัยและไม่เป็นที่สนใจ

7.ครูขาดการเตรียมตัวก่อนสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยแรงจูงใจในการเรียนวิชางาน

คำสำคัญ (Tags)#ชาวสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

หมายเลขบันทึก: 42595, เขียน: 04 Aug 2006 @ 17:00 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 20:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

วิธีการแก้ไขเพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน

1. ครูต้องสร้างสื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา

2. ครูควรสร้างเนื้อหาที่มีให้เกิดเป็นรูปธรรมให้มากโดยการนำสื่อมาช่วย เช่น power piont  แผ่นพับ vdo คอมส์ช่วยสอน เป็นต้น

3. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์โดยการเก็บซื้อรวมกันจะได้ลดรายจ่าย