• อย่านอนตื่นสาย   
    อย่าอายทำกิน
    อย่าหมิ่นเงินน้อย   
    อย่าคอยวาสนา
    อย่าเสวนาคนชั่ว  
    อย่ามั่วอบายมุข
    อย่าดีแต่ตัว  
    อย่าชั่วแต่คนอื่น
    อย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบ  
    อย่าเอาเปรียบสังคม
    อย่าหลงในโลกีย์  
    อย่าคิดเอาแต่ได้
    อย่าใส่ร้ายคนดี  
    อย่ากล่าววจีมุสา
    อย่านินทาพระเจ้า  
    อย่าขลาดเขลาเมื่อมีทุกข์
    อย่าสุขจนลืมตัว  
    อย่าเกรงกลัวงานหนัก
    อย่าสะสมทิฐิ  
    อย่าลืมตนเมื่อมั่งมี