การศึกษา คือ ชีวิต...แต่การศึกษา ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต หากแต่เป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ และหากมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณความดีงามเป็นเครื่องประกอบ ก็จะพบความสำเร็จเป็นเท่าทวีคูณ