การอบรมการสร้างบล๊อกเป็นการอบมที่ไม่ยากและทำง่ายแต่ประโยชน์ของบล๊อกมีมากมายมหาศาลไปได้ทุกที่ไร้เขตจำกันไม่มีสิ่งได้มาเป็นเครื่องกั้นขวางความรู้ที่อยู่ในบล็อกที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ้งกันและกัน