ในนิยามแห่งตำนานกาลเวลา ...

เดินทางมาจากฟากฟ้าแห่งหนไหน

ดาวดวงหนึ่งส่งเธอมาหรืออย่างไร

ผ่านม่านฟ้ามาแสนไกลใยพบกัน...

ดำเนินตามมาบรรจบพบตรงนี้

ณ ตรงที่มีนิทานแห่งความฝัน

เจ้าชายน้อยคอยความรักพักพิงกัน

เจ้าหญิงนั้นคอยนับวันฝันเป็นจริง...

สายลมผ่านกาลเวลาเวียนมาถึง

เจ้าชายจึงได้ประสพพบเจ้าหญิง

สองดวงใจแบ่งปันรักให้พักอิง

เป็นทุกสิ่งที่ตามหามาด้วยใจ...

เจ้าชายน้อยจะปกปักรู้รักษา

เป็นตำนานความศรัทธาอันยิ่งใหญ่

เห็นคุณค่าของชีวิตและจิตใจ

ด้วยมีรักที่หวังไว้ให้พักพิง...

เป็นสายธารหล่อเลี้ยงกายและคลายเหงา

มลายเศร้าที่ทุกข์ใจในหลายสิ่ง

เป็นความกล้าและความหวังตั้งใจจริง

เพียงมีเธอไว้แอบอิงไม่ทิ้งกัน...

ขอขอบคุณความห่วงใยจากใจนี้...

ทั้งความดีที่มีไว้ให้กับฉัน

ขอขอบใจในความรักที่แบ่งปัน

ขอเธอนั้นมีทุกวันที่สวยงาม