การสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาการงาน

  ติดต่อ

  เพราะอะไรจึงต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาการงาน  

นักเรียนที่เรียนวิชาการงานนั้นไม่ค่อยสนใจในการทำงานกันเท่าท่ควรเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆที่พบขณะทำการสอนดังนี้

1. ขาดสื่อที่แสดงให้เห็นขณะเรียนนักเรียนสว่นใหญ่เรียนรู้โดยต้องจินตนาการจากการบรรยายขึ้นเอง

2.ผู้เรียนไม่ค่อยอ่านหรือสืบค้น

3. ผู้เรียนเบื่อการเรียนรู้แบบเก่าๆคือ talkand chalk

4.ครูชอบบ่นมากในขณะเรียน

5.ขาดวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียน

6.งานที่ทำไม่นำสมัยและไม่เป็นที่สนใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยแรงจูงใจในการเรียนวิชางาน

หมายเลขบันทึก: 42577, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-23 00:33:02+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ชาวสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)