GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาการงาน

เพราะอะไรจึงต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาการงาน

นักเรียนที่เรียนวิชาการงานนั้นไม่ค่อยสนใจในการทำงานกันเท่าท่ควรเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆที่พบขณะทำการสอนดังนี้

1. ขาดสื่อที่แสดงให้เห็นขณะเรียนนักเรียนสว่นใหญ่เรียนรู้โดยต้องจินตนาการจากการบรรยายขึ้นเอง

2.ผู้เรียนไม่ค่อยอ่านหรือสืบค้น

3. ผู้เรียนเบื่อการเรียนรู้แบบเก่าๆคือ talkand chalk

4.ครูชอบบ่นมากในขณะเรียน

5.ขาดวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียน

6.งานที่ทำไม่นำสมัยและไม่เป็นที่สนใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 42577
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)