บอร์ด


ระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านเว็บ

          ดิฉันได้กล่าวถึง งานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 ไปใน บันทึกนี้ บ้างแล้วนะคะ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับงานวิจัย ซึ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นคนจัดทำขึ้น มีการจัดแสดงบอร์ดเพื่อให้ความรู้ ดิฉันสนใจบอร์ดนี้มาก เพราะมีความรู้สึกว่านักศึกษากลุ่มนี้มีความพยายามในการนำเทคโนโลยีมาให้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร ได้จัดแสดงเรื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านเว็บ (Web-base electric control system for household)  ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

ความเป็นมา

      คนส่วนใหญ่ดำเนินชีวติด้วยความเร่งรีบ เนื่องจากสภาวะภายนอกมากระทำ เช่นการรีบไปทำงาน การรีบไปต่างจังหวัด การทำงานนอกสถานที่ เป็นต้น ซึ่งบ้างครั้งรีบร้อนจนเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้ ทำให้เป็นการสิ้นเปลือง และอาจเกิดความเสียหายตามมา

      เนื่องจากปัจจุบัน การนำ Internet มาใช้ในการทำงานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ด้านต่างๆ เช่น การทำงาน การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมการทำธุริกิจโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-mail การรับส่งข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น รวมถึงความมีประสิทธิภาพ และถูกต้องแม่นยำ

      ทีมผู้พัฒนา ได้เห็นความเห็นความสำคัญของ Internet จึงได้พัฒนาโครงงานในรูปของ Web-base ขึ้น โดยเกิดแนวคิดที่จะควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน Internet ขึ้น และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ โดยการทำงานนั้นสามารถตรวจสอบได้ว่า มีไฟดวงไหนเปิดค้างไว้ สามารถมองเห็นรายละเอียดภานในบ้านได้อย่างชัดเจนว่ามีการเปิดใช้ไฟฟ้าตรงจุดไหนบ้าง และต้องการจะ ปิด - เปิด ไฟฟ้าตรงจุดไหนภายในบ้านได้ ก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

       ในการสร้างระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน ทีมผู้พัฒนาได้ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ตรวจจับการ เปิด - ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิส์ที่ใช้เป็นตัวเปิด - ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ,อุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวส่งสัญญาณให้กับคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงถึงสถานะ การทำงานในขณะนั้น และการเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์ทาง Internet

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยผ่านทาง Internet ได้
  2. นำเอาเทคโนโลยีในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน
  3. สามารถที่จะควบคุมและจัดการระบบไฟฟ้าภายในบ้านโดยผ่านทาง Internet

ผลที่ได้จากโครงการนี้

  1. เป็นการควบคุมการ เปิด - ปิด ดวงไฟของแต่ละห้องภายในบ้านดดยผ่านทาง Internet ได้
  2. การแสดงผลจาการ เปิด - ปิด ดวงไฟภายในห้องต่างๆนั้นได้ถูกแสดงผลออกทาง  ไมโครคอนโทรลเลอร์
  3. รู้จักการแก้ปัญญาเฉพาะหน้าจากการทำโครงงานนี้ได้
  4. รู้จักการใช้โปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของคอมพิเตอร์และไมโครคอนโ

จัดทำโดย

                    นายพศิน                  ชูมณี        รหัส     46380017

                    นางสาวศิริพรรณ      ขันธิกุล    รหัส     46380043

ที่ปรึกษา

                    ดร. สุรเดช        จิตประไพกุลศาล

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง  บอร์ดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร เรื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านเว็บ (Web-base electric control system for household) ในงานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 2

 

 

    

 

 

คำสำคัญ (Tags): #บอร์ด
หมายเลขบันทึก: 42576เขียนเมื่อ 4 สิงหาคม 2006 16:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 17:38 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท