การเรียนคอมฯ เป็นสิ่งที่ดี  มีประโยชน์  ต่อตัวเองและผู้อื่น