ปรับปรุงข้อมูลเรื่องของใบอนุญาตกันนะคะ (4 มกราคม 2557)

 

ณ วันนี้ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูและผู้บริหาร ทุกหลักสูตร ถูกยกเลิกแล้ว ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2553 หมายความต่อไปนี้ ไม่มีหลักสูตรที่ว่านี้แล้ว

 

แต่ มีหลายคนสงสัยว่า ทำไมมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครหลักสูตรนี้อยู่?

คำตอบคือ

1. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดหลักสูตรไหนได้ คณะที่รับผิดชอบก็จะเปิดหลักสูตรนั้น แม้จะไม่ได้รับการรับรองจาก สกอ. หรือคุรุสภาก็ดี

และเมื่อนักศึกษาเข้าไปเรียนจนจบ แล้วมายื่นขอ มหาวิทยาลัยถึงทราบว่าขอไม่ได้

 

มีคำถามว่า ทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สั่งให้มหาวิทยาลัยหยุดเปิดเรียนหลักสูตรที่ไม่รับรอง : ผู้ที่เกี่ยวข้องน้ำท่วมปากสำหรับมหาวิทยาลัยผู้กล้าแกร่ง โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ

 

ปัจจุบัน หลายมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จึงแจ้งกับนักศึกษาที่มาสมัครเรียนว่า หลักสูตรนี้เรียนแล้วขอใบอนุญาตฯ ไม่ได้  แต่  สามารถนำไปเทียบโอนได้

 

เพราะ?

กฏหมายปลายเปิดไว้ว่า ให้เทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพได้ หุหุ 

แต่หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะไม่สามารถทำได้แล้วนะคะ เพราะสภาวิชาชีพแจ้งแล้วว่า ป.บัณฑิตวิชาชีพครูและผู้บริหารที่ไม่ได้รับการรับรอง หรือเรียนนอกที่ตั้งจะต้องมาทำการเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2555

 

ภาระอยู่ที่ใคร?  คำตอบคือ นักศึกษาที่ไปเรียน

เพราะเมื่อคุณเทียบโอนแล้ว บางที่ได้ครบ 9 ก็จริง แต่ประสบการณ์สอนยังไงก็ใช้ไม่ได้ ยกเว้นว่า นักศึกษาทำงานเป็นครูผู้สอนโดยมีสัญญาจ้างระบุตำแหน่งครูผู้สอน หรือครูอัตราจ้างอยู่แล้ว   แล้วใครจะรับผู้ไม่มีใบฯ เข้าเป็นครูเลยล่ะ?

 

เช่นเดียวกัน

มีหลักสูตรอยู่หลักสูตรหนึ่ง ทำ MOU ร่วมกัน สร้างหลักสูตรทางการศึกษาเฉพาะขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรของตนเองได้พัฒนาตนเอง ซึ่ง บุคลากรนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานเลย ทั้งสถานที่ก็ไม่ใช่สถานศึกษา  ภายหลัง บุคลากรของหน่วยงานนั้นได้รับ ปริญญาไป มาร้องเรียนว่าทำไม คุรุสภาไม่ให้ใบอนุญาตฯ : เออ ท่านทั้งหลายคะ อ่านกฏหมายก่อนมั๊ย (ปาดเหงื่อ 55555)

 

เล่าสู่กันฟังค่ะ รอบนี้ พักหลังไม่มีเวลามาอัพเดต หากผู้สนใจหรือมีข้อสงสัยฝากอีเมล์ไว้ก็ได้ค่ะ  บางอย่างออกอากาศได้ก็จะตอบตรงนี้ค่ะ บางอย่างไม่ได้จะตอบให้ทางอีเมล์ค่ะ

 

2. มติการปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต มีรายละเอียดต่อไปเป็นประเด็นสำคัญว่า หน่วยงานระดับกรมที่มีครูในสังกัด สามารถจัดตั้งโครงการพัฒนาครูโดยการเรียน ป.บัณฑิตได้

 

นั่นจึงเป็นที่มาที่หลายๆ คน เห็นประกาศการรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครูในหลายสถาบัน

โดยแท้ที่จริงแล้ว เปิดเพื่อให้กรมส่งครูมาเรียน ไม่ใช่ให้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าเรียนจะมีสถานะเป็นครูผู้สอนสังกัดต่างๆ และกรมต้นสังกัดของตนจะต้องสำรวจรายชื่อเพื่อจัดตั้งโครงการขึ้นมาเสนอต่อคุรุสภาให้รับรอง เพื่อทำการเรียนการสอนต่อไป

กรมที่กำลังขออยู่ ณ ขณะนี้ คือ สพฐ. อาชีวะ สช. ก.ศ.น. แต่ยังไม่มีการอนุมัติใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงยังไม่อนุมัติหลักสูตรดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยใด(15 สิงหาคม 2555)

 

อัพเดต 4 มกราคม 2557   

ปัจจุบัน การเทียบโอนความรู้ฯ ได้ยุติลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ลงวันที่  4 ตุลาคม 2556   ยกเว้นผู้ที่เรียนอยู่ก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ สามารถยื่นได้ภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา

 

และ ปัจจุบัน การทดสอบความรู้ฯ ได้ยุติลงตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ลงวันที่  4 ตุลาคม 2556 คงเหลือเพียงการดำเนินให้ผู้ที่อยู่ในกระบวนการเทียบโอนความรู้/ทดสอบความรู้ฯ ที่ยังไม่ครบ 9 มาตรฐาน ได้กระทำตนให้ครบ แต่จะมีเวลาเพียง 5 ปี นับจากข้อบังคับใหม่ประกาสใช้เท่านั้น

 

ติดตามกันได้อีกช่องทางที่ facebook ชื่อ Mask No Real Somkamol  ลิงค์นะคะ https://www.facebook.com/khurusapha