ความสุขของครูอีกประการหนึ่ง คือ ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ

ในด้านการศึกษาเล่าเรียน

นายคฑาวุธ  เสนาภักดิ์  หนึ่งในความภาคภูมิใจของครู

Large_man1   

และขอเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ทุกคนที่เตรียมตัว

เป็นนักเรียนเตรียมทหารทุกคนครับผม

 

 

ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

ทุกท่านที่สนใจ คลิกโหลดได้เลยครับ