เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์

งานบริการ

กศน.ตำบลชายนา ได้เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. มีเด็กนักเรียน และนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับบริการเพื่อศึกษาหาความรู้ทุกวัน และเข้ารับบริการมากในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ซึ่ง กศน.ตำบลชายนา มีอาสาสมัครมาช่วยงาน 1 คน คือนางสาวธันยมัย ศรีสวัสดิ์

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายรุ้ง กศน.อำเภอเสนาความเห็น (0)