วันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  ได้เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษในห้องปฏิบัติการทางภาษาในตอนเช้า

ครูผู้สอนได้ใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ  โดยใช้คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์  เพื่อการเชื่อมโยงภาพออกจากจอโทรทัศน์  (T.V. out) 

นักเรียนให้ความสนใจ  ในช่วงแรกครูใช้ POWER POINT ที่ได้จัดทำไว้  เรื่อง  คำถามและคำตอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ยังไม่มีเสียง ครูใช้เสียงของตนเอง  นักเรียนอ่านและตามองดูโทรทัศน์ด้วยความสนใจ

ช่วงหลังครูผู้สอนได้แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจและควรเข้าไปเรียนเพิ่มทักษะการฟัง  และการพูดภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

จากนั้นครูผ้สอนได้นำเสนอเว็บไซต์ที่ครูได้จัดทำไว้  มีรูปภาพของครู  นักเรียนหัวเราะและมีความสุข(คิดว่าอย่างนั้น)  เมื่อเห็นภาพตัวเองในเว็บไซต์แห่งนั้น

นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ใช้  IT ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สุดท้ายครูผู้สอนได้ฝาก  สมุดเยี่ยม  เพื่อให้นักเรียนเข้าไปพูดคุยกับครูอย่างใกล้ชิด  เผื่อว่านักเรียนบางคนไม่กล้าถามครูในระหว่างเรียน  นักเรียนจดชื่อเว็บไซต์อย่างระมัดระวัง

คอยดูนะ  เย็นนี้นักเรียนต้องเข้ามาคุยกับครู  แต่คงไม่ใช่ทุกคน  เพราะนักเรียนบางคนก็ไม่มีอินเตอร์เนต

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสมาน  ชื่นอิ่ม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์งบให้จัดทำในสิ่งที่ดี  ที่นักเรียนต้องการและสะดวกกับการจัดการเรียนรู้

ขอบคุณรัฐบาลที่ได้ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนในฝัน

เชื่อได้หรือยังว่า  ครูทุกคนมีความพยายามที่จะจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบตามที่จะมีโอกาส  และปัญญา