ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง Procedural Errors และ Endodontic Surgery โดย รศ.ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑณกุล จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2549 เริ่มเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย 1-2  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอำนวย เลิศล้ำ โทร 0-4320-2405 ต่อ 11106  11296  ในวันและเวลาราชการ