GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

วงเรียนรู้คุณอำนวยตำบล

จัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณอำนวยตำบล

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง  จัดกิจกรรมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณอำนวยตำบลเมื่อวันที่  28  กรกฎาคม 2549   ณ  ห้องประชุมท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอปากพนัง  บรรยากาศเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดเวทีในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านจำนวน  40  หมู่บ้าน  คุณอำนวยตำบลจำนวน  51  คน  โดยให้แต่ละตำบลสรุปการจัดกิจกรรมเวทีการเรียนรู้และปัญหาอุปสรรคในการทำกิจกรรม และสรุปภาพรวมในการจัดกิจกรรมและการให้การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม  คุณอำนวยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

วงเรียนรู้คุณอำนวย

วงเรียนรู้ วงเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): วงเรียนรู้
หมายเลขบันทึก: 42351
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

คุณสมบัติผู้นำ

" ปัญญา  สัจจะ  เมตตา   กล้าหาญ   เข้มงวด   "