สภามหาวิทยาลัย : 46. บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการเปลี่ยนแปลง

  Contact

          ผมเขียนบันทึกนี้จากการฟังคำอภิปรายของ อ.ชัยวัฒน์   ถิระพันธุ์     ซึ่งกล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องทำงานอย่างมีพลัง     โดยที่แหล่งพลังมี 4  ได้แก่  พลังปัญญา  พลังความเพียร  พลังความซื่อสัตย์สุจริต  และพลังแห่งการรับใช้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง

           ●ความรู้ผ่านคน
           practice, practice, and practice
           ฟังอย่างลึก จะได้ยินพระเจ้า
           ความรู้อย่างลึกหายไปไหนเมื่อเรามีพิธีรีตอง  เมื่อเราเอาข้อสรุปจากกลุ่มย่อยมาเสนอในกลุ่มใหญ่
           การครุ่นคิด และถามคำถามใหญ่ๆ
           ก้าวเล็กๆ ของการกระทำ   คือ ก้าวสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลง

วิจารณ์   พานิช
15 ก.ค. 49

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สภามหาวิทยาลัย

Post ID: 42353, Created: , Updated, 2012-02-11 15:31:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #สภามหาวิทยาลัย

Recent Posts 

Comments (1)

  • ขอบคุณค่ะ หนูอ่านบันทึกของอาจารย์ทุกครั้ง ได้รับประโยชน์เสมอ ทุกอย่างเป็นข้อคิดในการปฏิบัติตน และนำมาใช้กับการดำรงชีวิต การทำงาน  และยังเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ไว้อ่านอีกค่ะ
  • ทำงานอย่างมีพลัง     โดยที่แหล่งพลังมี 4  ได้แก่  พลังปัญญา  พลังความเพียร  พลังความซื่อสัตย์สุจริต  และพลังแห่งการรับใช้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง   นำพลังทั้ง 4 นี้มาเริ่มต้นใช้กับตนเองก่อน  หากทุก ๆ คนในองค์กรคิดและปฏิบัติเช่นนี้ คงทำให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้ามากค่ะ