"รมว.คลัง" เตรียมสรุปแต่งตั้ง และโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ในวันศุกร์นี้ ก่อนเสนอให้ ครม. พิจารณา   8 ส.ค. นี้ นายไชยยศ สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้         ตนพร้อมด้วยนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จะหารือกับนายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ของกระทรวงการคลัง  ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้ ในวันที่ 30 กันยายนนี้ จะมีข้าราชการระดับ 10        ของกระทรวงการคลัง 2 คนเกษียณอายุราชการ คือนายประกอบ ตันติยาพงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง และ      นายสุทธิพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กรุงเทพธุรกิจออนไลน์   2  ส.ค  49